25 października 2022 roku klasa II A miała okazję zobaczyć wystawę „Cieniom pamięci” Skolimowskich w Surhowie w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Jej kuratorem jest p. Artur Capała, kustosz w Dziale Historii i Numizmatyki krasnostawskiego muzeum. O samej ekspozycji opowiedziała nam p. Maria Dorota Błażejewicz, która podarowała naszemu lokalnemu muzeum pamiątki rodzinne rodu Skolimowskich.

Pani Błażejewicz jest córką Jadwigi, a zarazem wnuczką, urodzonego w Wielkopolu koło Gorzkowa, Zygmunta Skolimowskiego. Od 1920 do 1944 roku był on dzierżawcą majątku Surhów (obecnie w gminie Kraśniczyn). Nazwa wystawy - "Cieniom pamięci" - nie jest przypadkowa. Jej znaczenie polega na tym, że dla pani Doroty przodkowie ukazani na portretach podarowanych muzeum (m. in. Skolimowscy, Zarembowie, Umienieccy), których znała tylko z fotografii, są jedynie cieniem w jej pamięci. Pani Błażejewicz pierwszy raz odwiedziła Krasnystaw w latach 90. XX wieku. Na wystawie zobaczyć można portrety rodzinne, meble, bogaty zbiór fotografii, nagrody za hodowlę koni czy nawet zaświadczenie maturalne z pierwszej połowy XIX wieku. Najstarszy z zachowanych dokumentów pochodzi z 1788 roku. Były one pisane po łacinie, polsku i rosyjsku. Najstarsi przodkowie tej rodziny pochodzą z Siedmiogrodu. Skolimowscy uwielbiali konie. Dziadek p. Błażejewicz zajmował się profesjonalnie ich hodowlą, która była podstawowym źródłem utrzymania majątku. Konie były przez niego prezentowane na wystawach w Lublinie przy ulicy Lipowej. Brały one również udział w wyścigach na najsłynniejszych torach jeździeckich, m. in. we Lwowie i Lublinie. Wizerunek Zygmunta Skolimowskiego znamy jedynie z fotografii, gdyż nie zachował się żaden jego portret, namalowany przez artystę. W Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie obejrzeć można portret Jadwigi Błażejewicz ubranej w strój jeździecki. Konie były jej życiową pasją - znała imiona wszystkich rumaków z rodzinnej stadniny. Zdecydowanie warto było zobaczyć tę wystawę. Dzięki niej dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o bogatej historii Surhowa i osób z nim związanych.

Tekst: Kamil Cegłowski - II A

Zdjęcia i nagrania: Filip Galan i Szymon Karpiński – IV B

Część informacji została zaczerpnięta ze stron:

https://www.muzeumkrasnystaw.pl/wystawy/wystawy-czasowe/wystawy-aktualne/n,262789,wystawa-cieniom-pamieci-skolimowskich-w-surhowie.html#

https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/kolekcja-jadwigi-blazejewicz/.