W dniu 10 listopada 2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości. II Liceum po raz kolejny brało udział w akcji „ Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano hymn państwowy, następnie głos zabrał wicestarosta krasnostawski pan Marek Nowosadzki, który przypomniał młodzieży najważniejsze wydarzenia związane z walką o niepodległość Polski. Podkreślił jak ważna jest edukacja historyczna i patriotyzm w życiu każdego Polaka.

Pani dyrektor Anna Antyga opisała działania szkoły związane z edukacją patriotyczną. Uczniowie Norwida z klas Ia, Ic, IIa, IIb, IIc i IVb zaprezentowali montaż słowno - muzyczny związany z wydarzeniami listopada 1918 r. przygotowany pod opieką pani Ewy Łubińskiej, a całość uroczystości podkreśliły piękne dekoracje przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Joanny Szufnary.