W związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, obchodzonym 10 października, w naszej szkole w dniach 10–14.10.2022 r. został zorganizowany Tydzień Zdrowia Psychicznego. Plakaty o tej tematyce, stworzone przez chętnych uczniów, wywieszono na terenie szkoły. Autorzy prac plastycznych, poruszając te trudne zagadnienia, w sposób obrazowy przekonywali, dlaczego warto dbać o zdrowie psychiczne.
Radzili, w jaki sposób można to zrobić, jak można sobie pomóc w sytuacji kryzysu. Wyeksponowali także takie ważne informacje, jak np. telefony alarmowe. W środę, tj. 12 października, odbył się dzień „bez stresu” – bez odpytywania, bez sprawdzianów. Cała społeczność szkolna miała możliwość na przerwach posłuchać muzyki relaksacyjnej. Na korytarzu ustawiono skrzynkę „na sygnały”, dzięki której uczniowie mieli możliwość podzielenia się własnym problemem, zgłosić się na konsultacje, bądź podać temat dotyczący zdrowia psychicznego, który chcieliby poruszyć na lekcjach.
W ramach tych działań na lekcjach prowadzone są warsztaty dla młodzieży dotyczące takich zagadnień, jak depresja, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości czy właściwa komunikacja.
Tekst i zdjęcia: Justyna Witkowska