13 października 2022 r. społeczność II LO im. C. K. Norwida świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Mottem uroczystości były słowa Marka Twaina "Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać."
Pani dyrektor Anna Antyga powitała przybyłych gości – wicestarostę krasnostawskiego pana Marka Nowosadzkiego, przewodniczącego Rady Rodziców pana Marcina Wojewodę oraz nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i wszystkich uczniów.


W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła, że nauczyciel odgrywa nie ważną, nie bardzo ważną, ale znaczącą rolę w określaniu i kreowaniu przyszłości uczniów, a tym samym całego polskiego społeczeństwa. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest poznanie każdego ucznia jako jednostki, zrozumienie jego indywidualnych potrzeb, poznanie jego umiejętności, zainteresowań, by w całym procesie edukacji  wspierać  jego rozwój. Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za podejmowanie codziennego trudu pracy edukacyjnej, za zaangażowanie, za wyrozumiałość i cierpliwość oraz życzliwość i serdeczność.
Głos zabrał również wicestarosta pan Marek Nowosadzki, który przypomniał znaczenie Komisji Edukacji Narodowej, podziękował za pracę oraz złożył życzenia wszystkim pedagogom. Wymienił nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Zarządu Powiatu w czasie powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – panią Monikę Adamczuk–Szamik, panią Ewę Łubińską oraz pana Piotra Bartoszka. Pogratulował również otrzymania Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę pani Ewie Łubińskiej oraz pani Anecie Karczmarek.
W imieniu rodziców życzenia i podziękowania za trud wychowawczy i dydaktyczny złożył pan Marcin Wojewoda – przewodniczący Rady Rodziców II LO.
Następnie pani Anna Antyga wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły, które otrzymali: pani Ewa Magdziarz, pan Leszek Kluch, pani Bożena Szafran–Ogonowska, pani Aneta Karczmarek, pani Dorota Mąka, pani Aneta Pitucha, pani Małgorzata Świech, pani Joanna Szufnara, pan Bartłomiej Czajka, pani Ewa Żelazko, pani Katarzyna Smerdel, pani Beata Pasik, pani Anna Huba, pan Henryk Huba oraz pani Jolanta Kowalska.
Wiele serdecznych życzeń nauczyciele otrzymali od uczniów, którzy przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Anety Karczmarek. Prowadzący uroczystość Hanna Boratyn i Kacper Kiszczak w imieniu młodzieży z II LO wyrazili wdzięczność za trud włożony w przekazywanie wiedzy, wychowanie i przewodnictwo na trudnej drodze do dorosłości.
W uroczystości wystąpili: Oliwia Kmieć, Aleksandra Kozyrska, Martyna Chodorowska, Bernadeta Nowak, Julia Miszczak, Jakub Bednarski oraz Tomasz Złomańczuk.