W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i konkursu „Lider Innowacji”. Projekt jest realizowany corocznie dla szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Organizatorem i Sponsorem Głównym Konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, natomiast Patronami Konkursu są: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty. Patronami Medialnymi Konkursu są: Telewizja Lublin, Radio Lublin „Dziennik Wschodni”.


Główne cele Konkursu to identyfikowanie najlepszych szkół o wartościowych ofertach na rynku edukacyjnym, wyróżnienie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną dla rynku pracy, wyróżnienie i promowanie szkół dbających o przyszłość swoich absolwentów, pomagających im w „dobrym starcie” na rynku pracy, wyróżnienie szkół inwestujących we współpracę międzynarodową, aktywnie realizujących programy europejskie, promowanie dyrektorów szkół i nauczycieli działających na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy, promowanie uczniów wykazujących szczególne predyspozycje do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy, budowanie wizerunku certyfikowanych szkół jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów.
Podczas tegorocznych zmagań konkursowych, uczeń klasy III a - Filip Rybczyński otrzymał zaszczytny tytuł „Uczeń - lider innowacji 2020”, natomiast dyrektor szkoły - pani Anna Antyga została wyróżniona za swoją pracę i doceniona poprzez kapitułę konkursową w kategorii „Dyrektor - lider innowacji 2020”.
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie otrzymało certyfikat „Szkoła Innowacji 2020”.
Filipowi gratulujemy wielkiego sukcesu, życzymy realizacji planów, rozwijania zainteresowań i pasji związanych z filmem oraz wytrwałości w dążeniu do zdobywania celów.
Tekst - koordynator projektu Renata Czerniak
Zdjęcia - Ewa Żelazko