13.12.2019r. uczniowie klasy humanistyczno - dziennikarskiej i psychologiczno - pedagogicznej wysłuchali wykładu dr. hab. Piotra Krzyżanowskiego, który odbył się na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na temat Między perswazją, a manipulacją językową. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach kreatywnego myślenia "Obudź w sobie twórcę" prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.


Przyszli dziennikarze uczyli się jak być zespołem i odpowiadali na trudne pytania o to, czy stajemy się w przyszłości tymi, kim chcieliśmy i marzyliśmy. Kolejnym punktem programu były wizyty studyjne w Radiu Centrum i Telewizji UMCS, które mają swoją siedzibę w Chatce Żaka. Uczniowie klasy Ia, Iag i IIa mieli okazję zapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Norwid jest Szkołą Partnerską UMCS w Lublinie i bierze udział w autorskim programie tej uczelni. Pracownicy naukowi i absolwenci II LO, którzy studiują na Wydziale Filozofii i Socjologii zostali zaproszeni do prowadzenia zajęć mających na celu pobudzenie kreatywnego myślenia. Projekt koordynują i realizują nauczycielki języka polskiego – p. Bożena Szafran - Ogonowska i p. Monika Adamczuk - Szamik.