33Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prof. dr hab. Antoni Dembiński gościł 21 października 2019r. nauczycieli języka polskiego z Lublina, Bełżyc, Krasnobrodu i Parczewa.
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie reprezentowały pani Bożena Szafran - Ogonowska i pani Monika Adamczuk - Szamik. Nauczyciele spotkali się w ramach projektu edukacyjnego "Książka z plecaka", zainicjowanego przez prof. dr. hab. Lecha Giemzę z Instytutu Filologii Polskiej, w celu omówienia zasad współpracy KUL z zaprzyjaźnionymi szkołami z województwa lubelskiego. Ksiądz rektor Dembiński obiecał wsparcie inicjatywy noszącej nazwę Stowarzyszenie "Uniwersytet Wędrujący". Młodzież z II LO będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach i wykładach z historii literatury, konferencjach naukowych i warsztatach literackich. Projekt przewiduje również wyjazd na zielone szkoły i wycieczki w góry razem z wykładowcami lubelskiej uczelni.