Spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami UMCS miało miejsce 24 lutego br. Pan dr Krzysztof Rojek z Wydziału Filozofii i Socjologii i pani Anita Brzozowska – absolwentka II LO, studentka kierunku „Kreatywność społeczna”, zapoznali maturzystów z ofertą edukacyjną uczelni, skierowaną do ludzi aktywnych i przedsiębiorczych.
01
Maturzyści mieli także do wykonania zadania rozwijające umiejętność pracy w zespole, logiczność myślenia, kreatywność, skuteczność i innowacyjność. Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą, ale praktycznymi umiejętnościami i technikami kreatywnego działania.
Uczniowie otrzymali również zaproszenie na Dzień Otwarty UMCS i Dzień Kreatywności. Warsztaty zorganizowały pani Monika Adamczuk – Szamik i pani Bożena Szafran – Ogonowska.