Uczniowie klas I A i II A z „Norwida” uczestniczyli 21 lutego 2020  r. w spotkaniu „Seryjne Historie” w Muzeum Regionalnym w  Krasnymstawie. Opiekunami uczniów z II LO były p. Ewa Magdziarz i p.  Monika Adamczuk – Szamik. Gość spotkania – pani Magdalena Kowalska – Cichy w sposób niezwykle interesujący przedstawiła temat czarów i  wiedźm w  okresie staropolskim. Spotkanie autorskie poprowadził pracownik muzeum Konrad Grochecki – pomysłodawca cyklu.
06

Dzięki prelekcji wzbogaconej prezentacją multimedialną młodzież dowiedziała się, co  na  temat magii i  czarownic myśleli ludzie żyjący w okresie wczesnonowożytnym. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali także informacji dotyczących procesów o czary. W czasie wykładu odbyła się również promocja książki Magia i  procesy o czary w staropolskim Lublinie pani Magdaleny Kowalskiej – Cichy.
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Martyna Spyra
Tekst: Ewa Magdziarz