W dniu 10 stycznia 2020 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z województwa lubelskiego. W uroczystości udział wzięli Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty oraz zaproszeni goście, stypendyści, dyrektorzy i opiekunowie.
Stypendystką Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen za rok szkolny 2018/2019 z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie została Maja Czajka, uczennica klasy III B. Przypomnijmy, że jest to dla Mai już drugie stypendium PRM, gdyż w roku szkolnym 2017/2018 również odbierała tę prestiżową nagrodę.
Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty skierowali do młodzieży gratulacje i życzenia, zaś do dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców i opiekunów podziękowania za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz pokierowanie rozwojem tych zdolnych, młodych ludzi.
Uroczystość uświetnił występ uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, którzy w widowisku słowno-muzycznym, obok muzyki klasycznej oraz wierszy wielkich mistrzów, zaprezentowali współczesne piosenki oraz teksty własne.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!