Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach umożliwiających zdobycie, poszerzenie i sprawdzenie posiadanej wiedzy. Aby spróbować swoich sił, do „XV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji”, który odbył się w Lublinie, przystąpiły uczennice klas I i II: Amelia Magier, Zuzanna Boczkowska, Natalia Kożuch, Wiktoria Cieszko, Emilia Kasperek, Patrycja Steć.


Test konkursowy był w tym roku bardzo trudny. Do testu przystąpiło 26 drużyn. Naszym uczennicom nie udało się uzyskać premiowanych miejsc na podium, ale znalazły się w pierwszej piętnastce.
W tym roku szkolnym oprócz udziału w konkursach przedmiotowych z języka obcego, uczniowie zaangażowali się także      w promocję nauki języka francuskiego. Polegała ona na stworzeniu projektu graficznego na T-shirt promującego język francuski wśród młodzieży w całej Polsce.
Ogromnymi zdolnościami plastycznymi i inwencją twórczą wykazały się uczennice z klas II: Agata Chmura, Wiktoria Cieszko, Wiktoria Dworuga. Oto prace naszych uczennic.
Serdecznie dziękuję za ciekawe pomysły, zaangażowanie i udział w promocji.
Beata Skrzypa