Uczniowie II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie z klas I AG (19.11.2019r.) i II B (29.11.2019r.) w ramach podstaw przedsiębiorczości oraz godziny wychowawczej mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Aresztu Śledczego w Krasnymstawie jako jednostki penitencjarnej.
04

Młodzież poznała zadania realizowane przez formację oraz specyfikę i codzienną pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej, zasady bezpieczeństwa stosowane na terenie jednostki, uprawnienia pracowników, prawa i obowiązki osadzonych, a także środki przymusu bezpośredniego. W trakcie spotkania padło wiele pytań dotyczących głównie codziennej pracy funkcjonariuszy, zasad naboru do służby oraz możliwości podjęcia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Funkcjonariusze działów ochrony i penitencjarnego podczas spotkania wskazali młodzieży rolę więziennictwa w zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Uczniowie mieli możliwość dostrzeżenia jak służba chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw oraz jak przygotowuje ich do powrotu do życia po odbyciu kary. Dla wszystkich uczestników była to niezwykła lekcja wychowawcza na temat konsekwencji niewłaściwych wyborów życiowych, łamania prawa i w rezultacie długoletniego pozbawienia wolności. Stracony czas to chyba jedna z najgorszych konsekwencji nieprzemyślanego zachowania i błędnie podjętych decyzji. Uczniowie zwiedzili salę widzeń, pola spacerowe oraz więzienną kaplicę, dzięki czemu mieli możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat funkcjonowania Służby Więziennej i tego typu jednostki.

          Za pomoc w organizacji tych nietypowych i niecodziennych zajęć oraz wsparcie merytoryczne dziękujemy panu kpt. Mariuszowi Lisowskiemu.

Renata Czerniak