W dniu 4 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się Wojewódzka Gala poświęcona wręczeniu stypendiów Laureatom Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Gala odbyła się pod Honorowym Patronatem p. Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorami Programu Stypendialnego i uroczystej Gali byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Wyróżnienia i jednorazowe stypendia w wysokości 3500 zł skierowano do 35 uczniów i ich nauczycieli, opiekunów merytorycznych, spośród 46 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego uczestniczących w Programie.
Zaszczytny tytuł Laureata Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” oraz stypendium otrzymała uczennica II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie Patrycja Szuryga. Stypendium otrzymała również p. Elżbieta Kargul – nauczycielka biologii, współpracująca z uczennicą przy realizacji określonych w Programie zadań.
Patrycja1

Na uroczystej Gali wraz z nagrodzonymi gościła p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Stypendyści oraz dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe certyfikaty i upominki książkowe z rąk p. Moniki Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. dra hab. Grzegorza Grzywaczewskiego Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚIG oraz honorowych gości p. Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP IX kadencji i p. Jarosława Szymańskiego Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.
Galę prowadzili członkowie Komisji ds. Programu Stypendialnego w składzie: p. Grzegorz Grzywaczewski Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, p. Monika Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Marta Montusiewicz specjalista ds. promocji i komunikacji WFOŚiGW w Lublinie, p. Barbara Krawczyk st. wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.
Swoją obecnością na uroczystości organizatorów i nagrodzonych zaszczycili honorowi goście: p. Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ks. Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Piotr Brodziak Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, p. Anna Pańczyk Dyrektor Biura p. Beaty Mazurek Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, p. Janusz Bodziacki Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, p. Sebastian Paul Dyrektor Delegatury w Zamościu reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, p. Małgorzata Bzówka Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, p. Grażyna Męczyńska-Orłow główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Zamościu, p. Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty UM Zamość oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, przedstawiciele organów prowadzących nagrodzone szkoły oraz ponad 200 nauczycieli niebędących odbiorcami nagród.
Prestiżową Galę uświetniły przemówienia okolicznościowe, w tym listy skierowane do uczestników i organizatorów Programu Stypendialnego od Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego, Europoseł p. Beaty Mazurek, Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jarosława Stawiarskiego oraz występy edukacyjno - artystyczne, m. in. prezentacja p. prof. Małgorzaty Wójcik Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie nt. Komunikacja w świecie roślin, p. Marka Tokarzewskiego Adiunkta Poleskiego Parku Narodowego ds. edukacji i udostępniania parku nt. Tajemnice zwierząt PPN, p. Rafała Sieka ze Stowarzyszenia Fotografików Przyrody pt. Spektakle lubelskiej przyrody oraz montaż słowno - muzyczny uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu. Organizatorzy Programu Stypendialnego otrzymali od stypendystów w ramach podziękowań symboliczne bukiety kwiatów. Gala dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.