W dniu 21 października 2019 r. uczniowie klasy I AG z panią Renatą Czerniak, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, uczestniczyli w lekcji dotyczącej pracy sądu i sędziów oraz w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie.
02

Przed rozprawą sędzia, pani Katarzyna Kaczor zapoznała młodych ludzi z zasadami pracy sądu, wyjaśniła procedury procesu karnego, przedstawiła zadania i obowiązki adwokata, prokuratora, sędziego, ławników oraz protokolanta. Po rozprawie uczniowie zadawali liczne pytania, na które pani sędzia chętnie udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Głównymi celami tej innowacyjnej lekcji była edukacja prospołeczna, kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich oraz poznanie zawodu prawnika.
Uczniowie zainspirowani „lekcją” zaproponowali przeprowadzenie symulacji procesu karnego w szkole. Pozostaje do przedyskutowania temat i scenariusz rozprawy.
Tekst i zdjęcia: pani Renata Czerniak