II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie nawiązało współpracę z Instytutem Dziedzictwa Narodowego, w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, w którym szczególną uwagę zwraca się na zachowanie tradycji narodowych i regionalnych.Z inicjatywy pani Ewy Magdziarz odbyły się 18 października 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej warsztaty dziennikarskie „Moje dziedzictwo” realizowane przez Instytut Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego programu „Zabytkomania”. Cele zajęć to: zapoznanie uczniów z kluczowymi pojęciami związanymi z tematyką warsztatów, przedstawienie zasobów lokalnego dziedzictwa oraz opracowanie konkretnych elementów i  zjawisk z nim związanych, a także wspólne zaplanowanie działań skierowanych do lokalnej społeczności.
W warsztatach dziennikarskich, prowadzonych przez panią Agnieszkę Gajc z Instytutu Dziedzictwa Narodowego, wzięli udział uczniowie z kl. I A, I B, I BG, II A i III B w większości należący do Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”. Zajęcia były niepowtarzalną okazją, aby dowiedzieć się, na czym polega praca etnografa oraz jego rola w zachowaniu tradycji danego regionu. Na początku warsztatów uczniowie pracowali w grupach nad stworzeniem definicji kluczowych pojęć, tj. wolność, niepodległość, dziedzictwo, historia, przedstawienie zasobów lokalnego dziedzictwa. Następnie w grupach stworzono mapę zasobów lokalnego dziedzictwa w związku z konkursem filmowym „Zabytkomania”. Kolejny punkt warsztatów to wybór tematu reportażu filmowego poświęconego zabytkom Krasnegostawu oraz zaplanowanie działań. Uczniowie zostali podzieleni na grupy w celu przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami Krasnegostawu na temat zabytków naszego miasta oraz jego okolic. Punktem kulminacyjnym warsztatów było ponowne spotkanie w pracowni, w czasie którego uczniowie zdali relację z rozmów z mieszkańcami Krasnegostawu oraz wymieniali się informacjami na temat zabytków naszego miasta i najbliższych okolic. Stworzyli także mapę najciekawszych obiektów, które podkreślają walory kulturowe i turystyczne Krasnegostawu i jego okolic. Największą popularnością wśród rozmówców cieszyły się następujące zabytki: Kościół św. Franciszka Ksawerego, Ratusz oraz zamek w Krupem.
Warsztaty dziennikarskie były świetnym przygotowaniem do realizacji reportażu filmowego dotyczącego tradycji i historii naszego miasta. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ponieważ lokalne tradycje, zabytki i historia „małej ojczyzny” to temat niezwykle ważny, świadczący o naszym wkładzie w dziedzictwo kulturowe kraju.
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon” i uczestnicy warsztatów „Moje dziedzictwo”