16.10.2019 społeczność II LO świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Mottem uroczystości były słowa C. K. Norwida Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce.Pani dyrektor Anna Antyga powitała starostę krasnostawskiego pana Andrzeja Leńczuka, wicestarostę pana Marka Nowosadzkiego, emerytowanych dyrektorów II LO: panią Annę Cichosz i pana Edwarda Kawęckiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Annę Kędrę, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz wszystkich uczniów. Nawiązując do motta akademii, podkreśliła, że nauczyciel jest mistrzem i przewodnikiem, a uczenie to niekończąca się podróż. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie innych i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Głos zabrał również starosta pan Andrzej Leńczuk, który przypomniał znaczenie Komisji Edukacji Narodowej, podziękował za pracę oraz złożył życzenia wszystkim pedagogom. Wymienił nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Zarządu Powiatu w czasie powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – panią Bożenę Szafran-Ogonowską, panią Anetę Karczmarek i pana Piotra Zielińskiego. Pogratulował Srebrnego Medalu za długoletnią służbę pani Renacie Czerniak. Następnie pani Anna Antyga wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły pani Ewie Magdziarz, pani Dorocie Mące, pani Joannie Szufnarze, panu Bartłomiejowi Czajce, pani Ewie Żelazko, pani Małgorzacie Biłan, pani Beacie Pasik, pani Katarzynie Smerdel, pani Annie Hubie, pani Elżbiecie Kargul, pani Renacie Czerniak oraz panu Andrzejowi Ziarko.
Wiele serdecznych życzeń nauczyciele otrzymali od uczniów, którzy przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Bożeny Szafran-Ogonowskiej. Prowadzący uroczystość Małgorzata Wysocka i Filip Rybczyński w imieniu młodzieży z II LO wyrazili wdzięczność za trud włożony w przekazywanie wiedzy, wychowanie i przewodnictwo na trudnej drodze do dorosłości. Dziękowali za poświęcony czas i cierpliwość, za to, że nauczyciel jest kapitanem co na okręcie dookoła świata, Płynie wraz z nimi przez szkolne lata.
W uroczystości wystąpili: Wiktoria Jóźwiak, Rita Kulczyńska, Paulina Buczak, Paulina Banasiak, Magdalena Janowska, Maksymilian Rzemiński, Dominik Puława, Jakub Bednarski, Dominika Jurczyńska i Kamil Sroczyński.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za życzenia oraz słodki poczęstunek.