Nauczyciel biologii II LO im. C. K. Norwida Pani Elżbieta Kargul wraz z uczennicą klasy 2 A Patrycją Szurygą uczestniczyły w Konferencji Naukowej „Obserwuję, badam chronię… Roztoczańskie inspiracje”.


Konferencja odbyła się 3 października 2019 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu,  w ramach Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.
Organizatorami Konferencji i Programu Stypendialnego byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Roztoczański Park Narodowy, Burmistrz miasta Zwierzyniec  oraz Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.
Celem konferencji była popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska i prezentacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W konferencji uczestniczyli honorowi goście - pan Tomasz Zieliński- poseł na Sejm, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pan Arkadiusz Kwieciński - Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Ewa Lik-Matuła, wizytator w chełmskiej delegaturze lubelskiego Kuratorium Oświaty, pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚIG, zaś RPN reprezentowali –pan Andrzej Tittenbrun Dyrektor RPN i pan Tadeusz Grabowski- z-ca Dyrektora oraz pani Urszula Kolman- Burmistrz miasta Zwierzyniec, pani dr hab. Małgorzata Wójcik- profesor UMCS, prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele biologii i ich podopieczni wytypowani do Programu Stypendialnego.
W ramach konferencji zebrani wysłuchali krótkich wystąpień przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz wykładów tematycznych. Dyrektor RPN pan Andrzej Tittenbrun zapoznał zebranych z historią Roztocza oraz z byłymi i współczesnymi problemami ochrony przyrody tego miejsca, zaś pani dr hab. Małgorzata Wójcik wygłosiła interesujący wykład na temat inteligencji roślin. Prelegentem konferencji był również uczeń Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego  w Zwierzyńcu, uczestnik Programu Stypendialnego, który zaprezentował swoje działania realizowane   w ramach Programu.
Dodatkową atrakcją po  Konferencji Naukowej był  film oraz zwiedzanie wystaw w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN.
Uczestnicy Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” i ich opiekunowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w Konferencji.