Salon Maturzystów Perspektywy 2019 odbył się 26 września w gościnnych progach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczniowie klasy III a i klasy III b pod opieką pani Bożeny Szafran - Ogonowskiej oraz pani Moniki Adamczuk - Szamik wzięli udział w prezentacji uczelni wyższych z Lublina, regionu i całego kraju, m. in. Politechniki  Warszawskiej, Politechniki Białostockiej, PWSZ w Zamościu i PWSZ w Chełmie. Swoje oferty edukacyjne przedstawiły uczelnie medyczne, techniczne i wojskowe. Dużym zainteresowaniem wśród maturzystów cieszyły się spotkania dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat procedur egzaminu maturalnego i zasad rekrutacji na studia, co ułatwi im wybór kierunku zawodowej przyszłości.