Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida i Krasnostawskim Domu Kultury zorganizował wyjście do kina „Morskie Oko” na film „Piłsudski”. Obraz w reżyserii Michała Rosy ukazuje wybitną postać znaną z historii Polski – Marszałka Józefa Piłsudskiego i trudną drogę prowadzącą do powołania przez niego Legionów.
07

Film Rosy skłania do refleksji i dyskusji na temat patriotyzmu, bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń w historii naszego kraju. „Piłsudski” wpisuje się w związku z tym w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, czyli kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. W pokazie, który odbył się 25 września 2019 r., uczestniczyło 144 uczniów z II LO (kl. IA, IAG, IB, IBG, IIA, IIB, IIIB i IIIA) pod opieką p. dyrektor Anny Antygi oraz nauczycieli p. Ewy Magdziarz, p. Katarzyny Dubaj-Serwatki i p. Piotra Zielińskiego. Pani Magdziarz zapowiedziała pokaz filmu „Piłsudski” oraz przekazała materiały dydaktyczne dla nauczycieli dotyczące najnowszego dzieła Michała Rosy. Broszura prezentuje ciekawy materiał ikonograficzny dotyczący Marszałka, fotografie z planu filmowego oraz scenariusze lekcji z języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, zajęć z wychowawcą oraz wiedzy o społeczeństwie, które ułatwią młodzieży odbiór obejrzanego filmu, a także skłonią do dyskusji. Po wyjściu z sali kinowej uczniowie już dzielili się pozytywnymi uwagami dotyczącymi filmu, chwalili grę aktorów, szczególnie Borysa Szyca, który wcielił się w rolę Marszałka.
Zdjęcia: Piotr Zieliński
Tekst: Ewa Magdziarz