Społeczność II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie rozpoczęła nowy rok szkolny 2 września 2019 r. Na początku uroczystości Dyrektor Szkoły Pani Anna Antyga powitała zaproszonych gości: Posła na Sejm RP Pana Lucjana Cichosza, Wicestarostę Powiatu Krasnostawskiego Pana Marka Nowosadzkiego, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Annę Kędrę, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, a przede wszystkim uczniów.

Dyrektor II LO Pani Anna Antyga w swoim wystąpieniu zaprezentowała dotychczasowe sukcesy szkoły, realizowane projekty edukacyjne i osiągnięcia uczniów. Szczególnie wyróżniła uczennice: Maję Czajkę z III B, Patrycję Szurygę z II A i Martynę Spyrę z II A, które otrzymały Stypendia Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce w r. szk. 2018/2019. Podczas szkolnej inauguracji przemawiali także zaproszeni goście. Poseł na Sejm Pan Lucjan Cichosz zwrócił uwagę na bogatą ofertę edukacyjną II LO i bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Natomiast Wicestarosta Krasnostawski Pan Marek Nowosadzki podkreślał, że zaangażowanie nauczycieli przekłada się na bardzo dobrą pracę szkoły, sukcesy dydaktyczne i wychowawcze oraz popularność II LO wśród młodzieży. Przemawiający złożyli także życzenia na nowy rok szkolny uczniom oraz nauczycielom. Ciepłe słowa powitania kierowano szczególnie do licznie zebranych uczniów klas I oraz ich rodziców, zaś słowa otuchy i wsparcia do tegorocznych maturzystów. W związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w części oficjalnej inauguracji roku szkolnego pojawił się wątek patriotyczny - zebrani uczcili minutą ciszy bohaterów poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Druga część uroczystości w sposób humorystyczny przedstawiła zmiany związane z reformą oświaty i plany na nowy rok szkolny. Występujący wyrażali radość ze spotkania w nowym roku szkolnym i rozpoczynającej się nauki, a także dumę z wyboru szkoły. Słowa pełne sympatii i życzliwości kierowali do nauczycieli, koleżanek oraz kolegów z klas maturalnych. Pozytywne emocje uczniów wyrażały piosenki: „Radość o poranku”, „Szkoła marzeń”, „Za każdy uśmiech Twój”. Uroczystość przygotowali uczniowie: Amelia Magier, Oliwia Berun, Katarzyna Cieliszak, Julita Żelik (I C), Patrycja Czerwonka, Piotr Burak (II A), Wiktoria Mazurek (III A), Paweł Kurek, Marcin Rudzki (III B) pod kierunkiem Pani Elżbiety Kargul.
Życzymy pomyślnego roku szkolnego 2019/2020!
Zdjęcia: Piotr Zieliński
Tekst: Elżbieta Kargul