W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie już po raz piąty włączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, którą w tym roku połączono z wydarzeniem „Czytamy dla Niepodległej”. 11 dnia każdego miesiąca uczniowie czytają fragmenty utworów literackich wykorzystując teksty z Antologii Niepodległości.

11 września 2018 r. w czytelni II LO uczniowie czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Interpretację powieści rozpoczął pan Marek Nowosadzki fragmentem poświęconym postaci Szymona Gajowca. Zofia Kędra i Rita Kulczyńska z klasy IIA przedstawiły spory ideologiczne jakie toczyli Cezary Baryka – główny bohater „Przedwiośnia” i jego opiekun z Ministerstwa Skarbu. Kacper Fidecki z klasy IIIA wystąpił w roli Cezarego i wszedł w spór z Karoliną Szarłatowiczówną, czyli Wiktorią Suszek z klasy IIIA. Mateusz Perestaj z klasy IIIB zaprezentował scenę przekraczania granicy rosyjsko-polskiej przez głównego bohatera. Następnie Wiktoria Siembiga z klasy IA odczytała fragment wystąpienia Cezarego na zebraniu komunistów. Uczniowie z klasy IB: Kacper Franc, Kacper Chwaszcz, Jakub Śleboda i Bartłomiej Dąbrowski czytali opisy odrodzonej Polski i związane z tym dylematy Baryki. Na koniec Rita Kulczyńska i Filip Rybczyński z klasy IIA brawurowo odegrali scenę rozstania Cezarego z Laurą Kościeniecką, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Uczniowie zostali przygotowani przez panią Bożenę Szafran-Ogonowską. Organizacją Narodowego Czytania zajęła się pani Ewa Żelazko.
Bożena Szafran - Ogonowska