Pielęgnowanie tradycji i spuścizny poetyckiej wielkiego poety romantycznego zapoczątkowały uroczystości nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida w przeddzień 174 rocznicy urodzin poety, 23 września 1995 roku.
01

Od tej pory każdego roku w dniu 24 września II Liceum Ogólnokształcące obchodzi swoje najważniejsze święto – Dzień Patrona Szkoły. Obchody zawsze rozpoczynają się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w intencji duszy poety i społeczności szkolnej. Wyjątkową tradycją w tym dniu jest uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych. W czasie akademii przygotowywanej przez młodzież i nauczycieli języka polskiego prezentowane są osiągnięcia i dokonania oraz uzdolnienia i pasje artystyczne uczniów II LO. Inscenizacje teatralne przedstawiają najbardziej znane motywy twórczości, przybliżając jednocześnie piękno poezji i niepowtarzalność osobowości Norwida.

W związku z tym, że Rok 2001 ogłoszono Rokiem Norwidowskim, obfitował on w wiele interesujących wydarzeń w życiu szkoły. Najważniejszym punktem szkolnych obchodów tego roku stało się odsłonięcie popiersia patrona przed budynkiem w dniu 11 listopada. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ksiądz Ryszard Winiarski. Delegacje szkoły uczestniczyły również w Colloquia Norwidiana VI w Kazimierzu Dolnym i konferencji naukowej zorganizowanej w związku ze 180. rocznicą urodzin C. K. Norwida przez Pracownię Słownika Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu uczniowie i nauczyciele z II LO wzięli udział we mszy w Kościele Polskim w Paryżu.
6 grudnia 2001 r. odbyła się w szkole sesja popularnonaukowa podsumowująca Obchody Roku Norwidowskiego.

II Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Norwida od roku 2000 jest organizatorem konkursów norwidowskich. Od roku 2004 konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas nasza szkoła była organizatorem czterech edycji konkursu wojewódzkiego oraz dwunastu edycji konkursu, w których uczestniczyli uczniowie z całej Polski. Celem konkursu jest odkrywanie w twórczości Norwida prawdy o człowieku i chrześcijaninie, a także podjęcie trudu wcielania w życie ideałów poety. Patronat nad konkursem sprawuje Instytut Badań nad Twórczością Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gośćmi honorowymi w czasie finałów byli wybitni naukowcy z całego kraju.

„Zadumki Norwidowe” to kolejne cykliczne spotkania z twórczością Patrona Szkoły. Podniosły nastrój kameralnych spotkań niewątpliwie sprawia, że refleksyjna poezja Norwida na długo pozostaje w pamięci słuchaczy.

Nagroda Patrona Szkoły jest przyznawana co roku przez Kapitułę absolwentowi, który wykształcił w sobie wyjątkowo dojrzałą osobowość i postępuje zgodnie z ideałami wskazanymi przez Patrona Szkoły, twórczo uczestniczy w życiu społecznym i cieszy się dobrą opinią w środowisku. Do tej pory Kapituła przyznała 20 nagród.

11 kwietnia 2011 r. ówczesny dyrektor liceum Edward Kawęcki został uhonorowany medalem Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida przez Fundację Norwidowską działającą przy KUL.

Tradycje norwidowskie dają możliwość rozwijania uczniowskich zainteresowań i pasji pod patronatem wybitnie utalentowanego artysty, jakim był Cyprian Kamil Norwid.