Współpraca MDKF „Iluzjon” z Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych od 2000 r.

1. Udział Piotra Kotowskiego - wiceprzewodniczącego PF DKF w zebraniu założycielskim MDKF „Iluzjon”.

2. Umieszczenie MDKF „Iluzjon” w rejestrze PF DKF.

3. Uczestnictwo opiekuna MDKF „Iluzjon” w imprezach organizowanych przez PF DKF: Ogólnopolskich Seminariach Filmowych, Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

4. Uczestnictwo opiekuna MDKF „Iluzjon” w XXIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PF DKF w 2002 r., XXV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PF DKF w 2009 r. 

5. Przekazywanie MDKF-owi materiałów promocyjnych PF DKF i firm dystrybucyjnych.

6. Objęcie patronatu honorowego przez wiceprzewodniczącego PF DKF  -  Piotra Kotowskiego - nad Wewnątrzszkolnym i Powiatowym Konkursem Filmowym organizowanym przez MDKF.

7. Praca wiceprzewodniczącego PF DKF - Piotra Kotowskiego – w jury konkursu filmowego organizowanego przez MDKF „Iluzjon”.

8. Ufundowanie przez PF DKF nagrody specjalnej dla laureatów konkursu filmowego organizowanego przez MDKF – akredytacji na Letnią Akademię Filmową  w Zwierzyńcu.

9. Korzystanie przez MDKF z zasobów filmoteki klubowej PF DKF.

10. Publikowanie artykułów na temat działalności MDKF przez opiekuna w Informatorze PF DKF.

Współpraca MDKF „Iluzjon” z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej od 2006 r.

1. Uczestnictwo opiekuna MDKF w festiwalu „In memoriam – Krzysztof Kieślowski   w X rocznicę śmierci” i w konferencji PISF w Katowicach – marzec 2006 .

2. Uczestnictwo opiekuna MDKF w festiwalu filmowym „Wakacyjne kadry” i warsztatach filmowych „Kino – szkoła – filmowe dialogi” w Cieszynie – lipiec 2006.

3. Udział w spotkaniu PISF w ramach 7. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu – sierpień 2006.

4. Złożenie wniosków (2006, 2007, 2008, 2009) o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PISF: Rozwój kin i dystrybucja filmu, Priorytet I: Wspieranie działalności kin i dyskusyjnych klubów filmowych.  

5. Złożenie wniosku (2010) o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PISF: Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne.

6. Złożenie wniosków ( 2011, 2012) o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PISF: Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne i Priorytet III: Filmowe inicjatywy lokalne.

7. Otrzymanie dotacji od PISF w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój kin i dystrybucja filmu, Priorytet I: Wspieranie działalności kin i dyskusyjnych klubów filmowych: 2006 r. – 10 tys. zł, 2007 r. – 7 tys. zł, 2008 r. – 10 tys. zł, 2009 r. – 10 tys. zł.

8. Otrzymanie w 2010 r. dotacji w wysokości 10 tys. zł od PISF w ramach Programu Operacyjnego: Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne 

9. Otrzymanie w 2011 r. dotacji w wysokości 20 tys. zł od PISF w ramach Programu Operacyjnego: Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne i Priorytet III: Filmowe inicjatywy lokalne.  

10. Otrzymanie od PISF materiałów promocyjnych, płyt DVD, książek i katalogów na nagrody w V, VI, VII, VIII i IX Powiatowym Konkursie Filmowym „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń” organizowanym przez MDKF „Iluzjon”.

11. Otrzymanie od PISF zestawu filmów  FILMOTEKA  SZKOLNA.

12. Udział opiekuna i członków MDKF w kursie internetowym FILMOTEKA  SZKOLNA. AKCJA!

13. Udział przedstawicieli FILMOTEKI  SZKOLNEJ w zajęciach z edukacji filmowej prowadzonych przez opiekuna MDKF. Umieszczenie relacji z tego spotkania i materiału fotograficznego na stronie PISF i FILMOTEKI  SZKOLNEJ.

14. Udział opiekuna MDKF w Wirtualnej Akademii Filmoteki Szkolnej i konferencjach poświęconych FILMOTECE  SZKOLNEJ.

15. Napisanie scenariusza zajęć z edukacji filmowej Metafora współczesnego świata -  „Oj! Nie mogę się zatrzymać” Z. Rybczyńskiego do publikacji metodycznej „Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli.

16. Otrzymanie Nagrody PISF za rok 2010 w kategorii edukacja młodego widza ( statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 15 tys. zł.

Współpraca MDKF „Iluzjon” ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie

od 2000 r.

1. Współfinansowanie działalności MDKF „Iluzjon” od 2000 r. m.in.: zakup nagród na Wewnątrzszkolny i Powiatowy Konkurs Filmowy organizowany przez MDKF i zakup sprzętu audio/wideo do pracowni MDKF.

2. Udział przedstawicieli władz Starostwa w finale Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez MDKF.

3. Zamieszczanie informacji dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez MDKF „Iluzjon” na stronie internetowej Starostwa.

Współpraca MDKF „Iluzjon” z Krasnostawskim  Domem Kultury od 2000 r.

1. Opracowanie regulaminu MDKF „Iluzjon” w 2000 r.

2. Udostępnianie sali widowiskowej, sali kawiarnianej i innych pomieszczeń KDK na warsztaty i przeglądy filmowe, finał konkursu filmowego, spotkania z twórcami filmowymi.

3. Konsultacje w zakresie organizacji spotkań autorskich z reżyserami.

4. Praca w jury Wewnątrzszkolnego i Powiatowego Konkursu Filmowego „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń” organizowanego przez MDKF – dyrektor KDK, pracownik KDK.

5. Przekazywanie nagród na Wewnątrzszkolny i Powiatowy Konkurs Filmowy organizowany przez MDKF.

6. Udział członków MDKF w imprezach organizowanych przez KDK m.in. w przeglądzie „Filmowy Kompas – kierunek: nowa fala kina rumuńskiego”, w projekcie „Polska Światłoczuła”.

7.  Współpraca w ramach programu „Dom Kultury+” od 2010 r.