Warsztaty „Filmoteka Szkolna – aktorskie improwizacje” prowadzone przez aktora Jerzego Rogalskiego odbyły się 11 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Wydarzenie zostało zorganizowane przez lidera Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
18

Na początku warsztatów Ewa Magdziarz powitała aktora Jerzego Rogalskiego, Sławomira Franca - współorganizatora spotkania,  dyrektor II LO Annę Antygę, nauczycieli i uczniów ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, z SOSW, II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie i Szkoły Podstawowej w Izbicy. W sumie na spotkanie ze znanym aktorem przyszło około 160 osób. Program 3-godzinnych warsztatów, opracowany wspólnie z panem Jerzym Rogalskim, wyglądał w sposób następujący: podstawy gry aktorskiej, ćwiczenia emisyjne, interpretacja głosowa tekstów – uczniowskie recytacje, ruch sceniczny – ekspresja ciała oraz zadania aktorskie - improwizacje na scenie i przed kamerą. Jerzy Rogalski rozpoczął spotkanie od recytacji wierszy Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka [II]”, „Pieśń od ziemi naszej” i „Fortepian Szopena”. Ważną częścią warsztatów były uczniowskie recytacje wierszy (m. in. „Samochwała” J. Brzechwy, „We śnie” B. Leśmiana, „Do prostego człowieka” J. Tuwima) oraz wskazówki udzielane przez Jerzego Rogalskiego. Aktor radził młodym recytatorom, aby byli autentyczni i nie naśladowali cudzych wzorów. Prowadzący warsztaty podkreślał rolę słowa poetyckiego, dykcji czy gestu; mówił także o znaczeniu relacji aktora z publicznością. Ciekawą częścią zajęć były ćwiczenia oddechowe i głosowe prezentowane przez prowadzącego oraz zadania aktorskie wykonywane przez uczniów. Jerzy Rogalski przedstawił różnice między grą aktora w filmie i teatrze oraz odpowiadał na pytania uczestników warsztatów dotyczące pracy na planie filmowym. Aktor opowiadał również o współpracy z wybitnym reżyserem Andrzejem Wajdą w czasie realizacji filmu „Powidoki”. Wspominał także o „Weselu” w reż. Wojciecha Smarzowskiego, serialach „07 zgłoś się” czy „Plebanii”. Na zakończenie warsztatów nauczyciele i uczniowie otrzymali zaświadczenia wręczone przez aktora oraz dyrektor II LO. Natomiast Jerzy Rogalski otrzymał podziękowania i upominki od pani Anny Antygi, Ewy Magdziarz – koordynatora warsztatów – oraz uczennicy z „Norwida” Małgorzaty Wysockiej i Pawła Piątkowskiego – przewodniczącego Rady MDKF „Iluzjon”.
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz, Monika Filewicz
Kamera: Klaudia Chęć
Tekst: Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej