MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO w Krasnymstawie i KDK, od wielu lat współpracuje z kierownikiem TV UMCS, prof. Nataszą Ziółkowską-Kurczuk. 1 grudnia 2017 r. p. Ewa Magdziarz – opiekun „Iluzjonu” - zorganizowała wyjazd do Inkubatora Medialno – Artystycznego UMCS, który mieści się w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie. Na zajęcia filmowe pojechali nauczyciele i uczniowie ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, w sumie 30 osób. Przejazd na warsztaty filmowe został opłacony ze środków Powiatu Krasnostawskiego przeznaczonych na realizację zadania „Edukacja filmowa Iluzjon”.
24

Po Inkubatorze uczestników zajęć oprowadziła p. Edyta Karczmarska - dyrektor ACK „Chatka Żaka”. Następnie pani profesor Natasza Ziółkowska-Kurczuk przypomniała uczniom podstawowe pojęcia z zakresu języka filmu (rodzaje ujęć, planów filmowych, ruchów kamery) oraz na przykładach z różnych filmów omówiła funkcje tych środków. Na podstawie scenariusza Sergiusza Kurczuka „Reklama proszku do prania”, nadesłanego przez panią profesor, wspólnie opracowano scenopis i rodzaje planów filmowych. Następnie młodzież podzieliła się na dwie grupy. Warsztaty reżyserskie prowadziły prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk i p. Joanna Puszka - współpracownik TV UMCS. Młodzi filmowcy podzielili się funkcjami w zespole filmowym i pod kierunkiem pani profesor pracowali nad reklamą proszku do prania „Kit jakich mało”, wykorzystując rekwizyty przygotowane przez uczestników zajęć MDKF „Iluzjon”. Natomiast warsztaty montażowe prowadził Paweł Luty – także współpracownik TV UMCS, który prezentował tajniki programu Adobe Premier oraz jeden z projektów programu UMCS News. Uczniowie z grupy montażowej wykonali także ćwiczenia praktyczne na materiale nagranym podczas zajęć. Kolejne warsztaty filmowe odbędą się w styczniu 2018 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie. Młodzi filmowcy pod kierunkiem pani profesor będą pracować nad filmikiem „Western”. Autorką scenariusza, będącego adaptacją scen z filmu "Bezimienny" C.  Eastwooda, jest prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk.
"Kit jakich mało" - sprawdź link: https://youtu.be/3fQPvCLYPVw

Tekst i zdjęcia:
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej