MDKF działający przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i KDK zorganizował warsztaty animacji dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadanie, w ramach którego prowadzone były dwudniowe zajęcia, jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw. Warsztaty, które odbyły się 21 i 22 listopada 2013 r. w KDK, prowadziły Magdalena Bryll i Marta Stróżycka. Należy podkreślić, że Magdalena Bryll pracowała przy filmie animowanym Suzie Templeton „Piotruś i Wilk” nagrodzonym Oskarem w 2008 r. w kategorii „Najlepszy krótkometrażowy film animowany”.

c00001


Warsztaty zakończyły się miłym akcentem – uczniowie podziękowali Magdalenie Bryll i Marcie Stróżyckiej za inspirujące i twórcze zajęcia oraz wręczyli im upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta. Film animowany „Sen o Krasnymstawie”, który powstał w trakcie zajęć, będzie oficjalnie pokazany w czasie pokazów zaplanowanych na 2014 r.   Członkowie MDKF-u przygotowali się do zajęć praktycznych, oglądając filmy animowane znajdujące się w zasobach Filmoteki Szkolnej. Przeczytali także krasnostawskie legendy, które miały zainspirować uczniów do szukania pomysłów na animację. W warsztatach wzięli udział uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Małochwieju Dużym, z Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie a także uczniowie z I i II LO w Krasnymstawie – w sumie 27 uczniów. Opiekunowie: p. Teresa Berbeć, p. Bożena Mitura i  p. Małgorzata Pomijan, którzy zainteresowali gimnazjalistów warsztatami animacji, od wielu lat współpracują w opiekunem MDKF p. Ewą Magdziarz. Warsztaty rozpoczęły się od rozmów o filmie animowanym. Animatorki zapoznały uczestników zajęć z technikami animacji i omówiły etapy tworzenia filmu. Następnie szukano pomysłów na animację, opracowano plan pracy i wykonano storyboardy. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i pod kierunkiem animatorek przygotowali scenografię rysunkową. Jedna grupa wykonała mapę Krasnegostawu, druga grupa zajęła się wykonaniem konkretnych scen, które zostały wykorzystane w filmie. Drugiego dnia po ukończeniu projektów scenografii uczniowie zanimowali przygotowane elementy za pomocą aparatów cyfrowych przy stanowiskach do animacji.

Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”

MDKF organizatorem warsztatów animacji

21 listopada o godzinie 10.55 w KDK rozpoczęły się warsztaty animacji „Nasz portret” prowadzone przez Magdalenę Bryll i Martę Stróżycką.
22 listopada nastąpił kolejny dzień pracy przy filmie animowanym. O 9.50 wszyscy spotkaliśmy się w KDK-u i rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji projektu. Każdy z nas miał okazję do pracy przy odpowiednim sprzęcie do tworzenia filmu. Ożywialiśmy przedmioty, które wcześniej stworzyliśmy. Film powstawał dzięki rejestrowaniu na pojedynczych klatkach kolejnych faz ruchu. Warsztaty były dla nas wspaniałym doświadczeniem. Na koniec wręczyliśmy upominki naszym liderkom z podziękowaniami za uchylenie rąbka tajemnicy związanej z tworzeniem filmu animowanego i możliwościami zmontowania własnego filmu. Mimo że ciężko pracowaliśmy, wszyscy byliśmy zadowoleni z efektów, jakie udało nam się osiągnąć.  Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej rozmowy o filmach animowanych. Przed spotkaniem oglądaliśmy m.in. „Fotel” i „Ostry film zaangażowany” – filmy znajdujące się w pakietach Filmoteki Szkolnej. Po rozmowie nastąpiła „wielka burza mózgów”. Każdy z nas miał wiele pomysłów, podawaliśmy propozycje miejsc i osób, które najbardziej kojarzą się nam z Krasnymstawem. Mieszkamy w różnych częściach miasta, więc każdy ma swoje charakterystyczne i lubiane miejsca. Panie prowadzące były bardzo otwarte na nasze propozycje i z zainteresowaniem słuchały naszych pomysłów. Opowiadały nam również o swojej pracy i doświadczeniach. Mówiliśmy także o legendach związanych z naszym miastem. Na podstawie legend narodził się pomysł na film. Kiedy już wszystko było gotowe, pełni zapału rozpoczęliśmy pracę. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i każda grupa miała zadanie do wykonania. Jedna drużyna rozpoczęła pracę nad wykonaniem mapy Krasnegostawu z zaznaczeniem miejsc, które wcześniej wypisaliśmy. Druga zaś zaczęła szkicować konkretne sceny. Było wiele pracy, ale również wiele śmiechu i zabawy. Mieliśmy wiele materiałów do wykorzystania m.in. farby, kredki, bibułę i plastelinę. Każda z grup ciężko pracowała, korzystaliśmy z rad udzielanych przez liderki. Wykorzystywaliśmy różne metody plastyczne. Powstały naprawdę wspaniałe prace! Takie zajęcia uważam za świetny sposób na rozwijanie zainteresowań oraz poznawanie tajemnic tworzenia filmów animowanych. Chcielibyśmy, aby było więcej takich zajęć, ponieważ  pozwalają nam rozwijać wyobraźnię i uczą pracy w grupie. Każdy z nas bardzo dobrze się przy tym bawił. Uważam, że wszystkim bardzo podobały się zajęcia. Kolejny dzień pracy rozpoczęliśmy pełni zapału i wiary w to, że uda nam się stworzyć świetny film, który będzie dla nas wspaniałym wspomnieniem wspólnie spędzonego czasu.

Aleksandra Popielecka, kl. II A

MDKF - warsztaty animacji

Dnia 21 listopada 2013 r. rozpoczęły się dwudniowe warsztaty animacji poklatkowej zorganizowane przez MDKF „Iluzjon” pod hasłem „Nasz portret”. Spotkanie, w którym uczestniczyli licealiści oraz gimnazjaliści z Krasnegostawu i innych okolicznych miejscowości,  zostało otwarte tuż po godzinie 1100 poprzez kilka wstępnych słów wygłoszonych przez opiekunkę MDKF-u, Ewę Magdziarz. Następnie nastąpiło krótkie przedstawienie się pań prowadzących warsztaty, Magdaleny Bryll i Marty Stróżyckiej, po czym przeszliśmy do burzy mózgów. W jej wyniku wspólnie postanowiliśmy, że stworzymy film na kształt  krótkiej reklamy Krasnegostawu  z naszego punktu widzenia - humrystycznej mieszanki lokalnych legend oraz miejsc i ludzi, którzy, naszym zdaniem, składają się na czar tego małego miasteczka.Kiedy nasz wspólnie spędzany czas zaczął dobiegać końca i wszyscy powoli zaczęli się rozchodzić, jako członkowie MDKF-u złożyliśmy serdeczne podziękowania pani Magdalenie Bryll oraz pani Marcie Stróżyckiej za zdobyte przez nas cenne doświadczenia oraz naukę połączoną z zabawą, wręczyliśmy na ich ręce drobne upominki oraz wykonaliśmy tradycyjne zdjęcia pamiątkowe. Pani Marta oraz Pani Magdalena zachęcały nas do wspólnego kontaktu w razie jakichkolwiek pytań, choćby związanych z nakręceniem naszych własnych, autorskich dzieł. W ten sympatyczny sposób tegoroczne warsztaty animacji zostały zamknięte. Nie możemy doczekać się ich końcowego efektu oraz kolejnej edycji.W trakcie mozolnej, jednak przepełnionej śmiechem pracy, wśród uczestników warsztatów, nauczycieli – opiekunów oraz dwóch liderek  zostało przeprowadzone głosowanie na tytuł filmu. Minimalną ilością głosów konkurencję wygrała nazwa „Sen o Krasnymstawie”, którą większość przyjęła z entuzjazmem. Następnego dnia dokończyliśmy to, czego nie zdążyliśmy zrobić poprzednio. Dopracowaliśmy naszą mapę, a druga grupa dodała kilka detali do swoich scenografii, po czym przyszła kolej na czysto techniczną część wykonywania animacji, czyli wprawienie naszych małych arcydzieł w ruch. Mieliśmy do dyspozycji dwa stanowiska na ponad dwudziestoosobową grupę, więc kiedy jedni zajmowali się animowaniem, drudzy skupiali się nad innymi aspektami filmu, np. napisami. Każdy miał okazję wykazać się talentem artystycznym przy wykonywaniu wizualnej części pracy, jak i również przy animowaniu, które w skrócie polegało na wykonywaniu wielu cyfrowych zdjęć przy równoczesnym przesuwaniu elementów o minimalne odległości w sposób, który po zmontowaniu zdjęć daje złudzenie ruchu. Wokół nas krążyły energicznie pani Marta oraz pani Magdalena, zawsze skore do pomocy i służące radami. Po sprawnie przeprowadzonym podziale na dwie grupy i przypisaniu im poszczególnych ról nożyczki, pędzle, flamastry i plastelina poszły w ruch.  Grupa, do której należałam, zajęła się sporządzeniem uproszczonej mapy Krasnegostawu, będącej wspólnym czynnikiem łączącym kilka mniejszych historii składających się na całość filmu. Praca sprawiała nam wiele radości i w jej ferworze niemal zapomnieliśmy o upływie czasu, więc kiedy nadszedł jej koniec na ten dzień, byliśmy bardzo zaskoczeni („jak to? to już?!”), aczkolwiek zadowoleni z efektów.

Angelika Samoraj, kl. II A