Prowadzący i uczestnicy
Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat filmowy”, zostały realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajęcia były prowadzone przez artystę i animatora kultury Tadeusza Kicińskiego oraz liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz. W warsztatach, które odbyły się 17 lutego 2017 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie wzięli udział uczniowie z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, Gimnazjum w Małochwieju Dużym, z ZSP Nr 2 i z II LO w Krasnymstawie oraz nauczyciele: p. Beata Gołębiowska, p. Bożena Mitura, p. Teresa Berbeć i p. Joanna Kawęcka a także studentka UMCS Magdalena Kusiak – w sumie 39 osób.
18

Cel warsztatów
Warsztaty miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w XV Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” w kategorii plakat filmowy – „Kieślowski i Wajda – spotkanie z Mistrzami w Filmotece Szkolnej”. W związku z tym na początku spotkania został zaprezentowany regulamin konkursu, który znajduje się także na stronie II LO. Liderka Filmoteki Szkolnej przedstawiła zestawienie konkursowe plakatów, harmonogram warsztatów przygotowujących do konkursu i plany związane z jego finałem.
Przebieg zajęć filmowych
W czasie spotkania Ewa Magdziarz, wykorzystując prezentację multimedialną, przedstawiła podstawowe informacje o plakacie filmowym. Przedstawiła także plakaty do niektórych filmów zamieszczonych w zestawieniu konkursowym. Ważną częścią spotkania była analiza plakatów oraz wypowiedzi Andrzeja Pągowskiego zamieszczonych w publikacji „Ilustrując filmy” zawierającej prace artysty. Uczestnicy warsztatów analizowali także plakaty – prace konkursowe z ubiegłych lat. Na spotkaniu obejrzano również film z zestawienia konkursowego „Siedem kobiet w różnym wieku” Krzysztofa Kieślowskiego. Po projekcji Tadeusz Kiciński, przewodniczący jury w XV PKF w kategorii plakat filmowy, przedstawił różne techniki malarskie, zasady kompozycji i doboru liternictwa do treści plakatu. Następnie uczestnicy warsztatów pod kierunkiem animatora kultury wykonali szkice plakatu do obejrzanego filmu Kieślowskiego, zwracając uwagę na sposób przedstawienia postaci ludzkiej. Ważną częścią spotkania były konsultacje dotyczące projektów plakatów – prac konkursowych. Tadeusz Kiciński radził, aby zacząć od szkicu, zwracał uwagę na wybór techniki malarskiej, światło, rysunek i obserwacje, omówił także częste błędy w projektowaniu plakatów. Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i materiały promujące Filmotekę Szkolną nadesłane przez Filmotekę Narodową.
Ciąg dalszy nastąpi...
Zajęcia poświęcone plakatowi filmowemu to początek cyklu spotkań. 3 marca odbędzie się spotkanie z reżyserką Nataszą Ziółkowską-Kurczuk poświęcone filmowi dokumentalnemu. Natomiast 10 marca w Pracowni Filmoteki Szkolnej Maciej Gil będzie rozmawiał z młodzieżą na temat scenariusza filmowego i projektów prac. 7 kwietnia w czasie finału uczestnicy konkursu spotkają się z Wędrującym Filmoznawcą Filmoteki Szkolnej i producentką filmową Małgorzatą Sandecką, z aktorem i reżyserem Grzegorzem Emanuelem oraz z animatorem kultury, organizatorem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu Piotrem Kotowskim. Już dziś zapraszamy nauczycieli i młodzież na kolejne spotkania z twórcami sztuki filmowej i edukatorami filmowymi, którzy chętnie podyskutują na temat projektów prac konkursowych.

Zdjęcia – Ewa Magdziarz i Wiktoria Król
Kamera – Bartłomiej Magdziarz i Karol Sawczuk
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej