Warsztaty „Szkolne projekty filmowe”, zorganizowane przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, odbyły się 20 listopada 2015 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W Pracowni Filmoteki Szkolnej z aktorem i ekspertem Grzegorzem Emanuelem spotkali się nauczyciele i uczniowie ze szkół krasnostawskich: z gimnazjów nr 1, nr 3 i nr 4, z I LO, z II LO i z SOSW oraz z gimnazjów w Małochwieju Dużym, w Rejowcu, w Krupem i z XXVIII LO w Warszawie.

Warsztaty zostały zorganizowane w celu popularyzowania Filmoteki Szkolnej oraz przygotowania do nowej formuły letniego projektu „Kręćmy film!” i XIV Powiatowego Konkursu Filmowego. Na początku spotkania odbyła się prezentacja pięciu edycji letniego projektu „Kręćmy film!”. Wykorzystując dokumentację fotograficzną, koordynatorka Ewa Magdziarz i opiekun artystyczny Grzegorz Emanuel omówili etapy realizacji projektu, przedstawili materiały z „Kręćmy film!”: scenariusze, filmy („Jestem tu”, „Królewna”, To, czego nie widać”, Koniunkcja”), plakaty, okładki i nadruki na płyty. Organizatorzy zachęcali do oglądania filmów z projektów MDKF-u, które są dostępne na stronie II LO w Krasnymstawie. Następnie liderka przedstawiła zestawienie prac filmowych od IV edycji Powiatowego Konkursu Filmowego I kategorii wiekowej, czyli uczniów szkół gimnazjalnych. Po analizie zestawienia zostały zaprezentowane 2 prace z konkursu organizowanego przez II LO: „Moje pasje - Obsesja” Karoliny Królickiej z Gimnazjum w Rejowcu (IV edycja – 2006 r.) i „Podróż” Jakuba Kopańki z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie (XIII edycja – 2015 r.). Ekspert Grzegorz Emanuel zaprezentował prace z konkursów Filmoteki Szkolnej. Po projekcji uczestnicy warsztatów otrzymali ćwiczenie do wykonania w grupach - mieli wskazać cechy wspólne obejrzanych filmów. Następnie wymieniali elementy łączące prace: tematyka – o życiu człowieka, brak dialogów, ważna rola muzyki, w niektórych filmach reżyserzy byli też aktorami, ramowa kompozycja, symbolika obrazów, kontrasty, ważna rola detalu, krótkie formy zmuszające do refleksji, istotna mowa ciała, minimalizm, prostota formy. Grzegorz Emanuel podsumował dyskusję i udzielił cennych rad nauczycielom i uczniom, którzy chcieliby realizować szkolne projekty filmowe. Radził, aby zrezygnować z dialogów, gdyż film pracuje obrazem. Podkreślał, że autor pracy musi mieć coś do przekazania.  Inspirując się Filmoteką Szkolną, może zwrócić uwagę na przesłanie filmu, ale  także na jego formę. Zwracając się do nauczycieli, prosił, aby byli oni przewodnikami po Filmotece Szkolnej, aby pomogli uczniom w wyborze filmów, które mogłyby być inspiracją dla młodych reżyserów. Po analizie ankiet z 5. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” przystąpiono do opracowania nowej formuły letniego projektu „Kręćmy film!”. Uwzględniając uwagi z ankiet i uczestników warsztatów ustalono, że w czasie kolejnej edycji letniego projektu powstaną 3 krótkie etiudy filmowe. Bazą do ich realizacji będą 3 scenariusze nagrodzone na XIV Powiatowym Konkursie Filmowych, bo taka kategoria – scenariusz filmowy – zostanie włączona do konkursu. Pracując nad projektem regulaminu XIV Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, zwrócono także uwagę na kategorię plakat filmowy. Uczestnicy na kartach pracy zapisywali nie tylko propozycje dotyczące nowej formuły letniego projektu i nowej kategorii konkursowej. Podawali także tytuły filmów do zestawienia „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych” (kategoria plakat filmowy). Warsztaty umożliwiły nauczycielom wymianę doświadczeń związanych ze szkolnymi projektami filmowymi. Wskazówki eksperta na pewno pomogą nauczycielom zachęcić uczniów do realizacji ciekawych prac na Powiatowy Konkurs Filmowy i zainteresować ich sztuką filmową.
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej