Warsztaty, zorganizowane w ramach zadania „Edukacja filmowa Iluzjon”, odbyły się 20 lutego 2015 r. w II LO w Krasnymstawie w pracowni Filmoteki Szkolnej.


W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie wraz z opiekunem – panią Agnieszką Rybczyńską-Manachiewicz, uczniowie z I i II LO w Krasnymstawie oraz nauczyciele z SOSW – panie Ewelina Fornal i Karolina Micewicz. Warsztaty, prowadzone przez liderkę Filmoteki Szkolnej panią Ewę Magdziarz, zostały zorganizowane w celu przygotowania do XIII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”w kategorii plakat filmowy. Na początku warsztatów zostały przypomniane terminy związane z konkursem organizowanym przez II LO w Krasnymstawie oraz  zestawienie „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych” do kategorii plakat filmowy, w którym znalazły się filmy: „Katedra” Tomasza Bagińskiego, „Exit” Grzegorza Koncewicza, „Wszystko może się przytrafić” Marcela Łozińskiego, „Męska sprawa” Sławomira Fabickiego, „Kanał” Andrzeja Wajdy oraz „Dziewczyny do wzięcia” Janusza Kondratiuka. Następna część warsztatów poświęcona była charakterystyce plakatu filmowego a także historii plakatu. Zaprezentowane zostały również plakaty do niektórych filmów zamieszczonych w regulaminie konkursu. Ważną częścią spotkania była analiza plakatów Andrzeja Pągowskiego oraz prezentacja publikacji „Ilustrując filmy” zawierającej prace artysty. Uczestnicy warsztatów pod kierunkiem liderki Filmoteki Szkolnej analizowali plakaty z poprzednich edycji konkursu organizowanego przez II LO. Na zakończenie spotkania odbyły się również indywidualnie rozmowy na temat projektów prac konkursowych.Warsztaty poświęcone plakatowi filmowemu to początek cyklu spotkań. 27 lutego odbędą się zajęcia z edukacji filmowej dla uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie, które poprowadzi pani Ewa Magdziarz. W tym dniu odbędzie się także pierwsza część warsztatów związanych z drugą kategorią konkursową – pracami filmowymi, fotograficznymi i fotokastami. Z uczestnikami konkursu i nauczycielami spotka się pan Piotr Kotowski – wiceprzewodniczący PF DKF i przewodniczący jury w tej kategorii. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą podyskutować o polskim filmie i bogatych zasobach Filmoteki Szkolnej.

Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej