Warsztaty „Tworzenie sieci nauczycieli edukacji filmowej”, zorganizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, odbyły się 21 listopada 2014 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.

W Pracowni Filmoteki Szkolnej z moderatorem i ekspertem Agnieszką Wendą spotkali się nauczyciele ze szkół krasnostawskich: z gimnazjów nr 1, nr 3 i nr 4, z II LO i z SOSW oraz z gimnazjów w Małochwieju Dużym, Orłowie Drewnianym i ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach. W spotkaniu w ramach współpracy wzięła udział także Emilia Żuber – lokalny lider Filmoteki Szkolnej, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. Warsztaty zostały zorganizowane w celu popularyzowania Filmoteki Szkolnej oraz przygotowania do stworzenia sieci nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym, co to jest sieć i do czego jest potrzebna. Następnie określili swoje oczekiwania i potrzeby a także rolę koordynatora sieci. Ważnym punktem warsztatów było opracowanie planu działań. Wspólnie ustalono, że nauczyciele chętnie braliby udział w spotkaniach z reżyserami czy aktorami, w warsztatach, w wyjazdach do studia filmowego lub szkoły filmowej. Na spotkaniach w ramach sieci chcieliby dyskutować na temat scenariuszy lekcji, metod i form pracy z filmem, a także uczyć się obsługi programów czy aplikacji przydatnych w tej edukacji. Warsztaty umożliwiły nauczycielom wymianę doświadczeń związanych z edukacją filmową. Stworzenie sieci przyczyni się do zacieśnienia kontaktów i nawiązania stałej współpracy. Promocja dobrych praktyk i Filmoteki Szkolnej w ramach sieci pozwoli na poszerzenie kręgu nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową.
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF Iluzjon 
lokalny lider Filmoteki Szkolnej