Warsztaty online „Czytać czy oglądać? Literatura a film” odbyły się 15 kwietnia 2021 r. Prowadziła je p. Ewa Magdziarz – liderka działająca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Koordynatorem zajęć był przedstawiciel Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego p. Krzysztof Szewczyk, natomiast organizatorem grupy uczniów z klasy II była p. Jolanta Manthey – nauczyciel języka polskiego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Celem warsztatów było ćwiczenie umiejętności interpretowania i analizowania filmów będących adaptacją tekstów literackich znajdujących się w podstawie programowej oraz wskazanie cech charakterystycznych dla przekładu intersemiotycznego. Realizacji celów posłużyły filmy wybrane z pakietu Filmoteka Szkolna: „Syzyf” w reż. Zdzisława Kudły (Lekcja 37) oraz „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo” w reż. Juliana Antonisza (Lekcja 31). Uczestnicy zajęć poznali pojęcia kluczowe związane z prezentowanymi filmami: język filmu, storyboard, animacja, mit, reinterpretacja, animacja non camera, adaptacja filmowa, autorska wypowiedź artystyczna. Uczniowie, wykorzystując aplikację Mentimeter, odpowiadali na pytania znajdujące się guizach, które dotyczyły języka filmu oraz animacji. Kolejna część zajęć poświęcona była adaptacjom filmowym. Uczestnicy warsztatów wyrażali opinie na temat wersji literackiej i filmowej poznanych historii. W trakcie zajęć szukali odpowiedzi na pytania: dlaczego reżyserzy inspirują się literaturą, jakie są cechy adaptacji filmowej, jakie są zasady przenoszenia dzieła literackiego na ekran? Licealiści w zespołach wykonali ćwiczenia na podstawie kart pracy przygotowanych z wykorzystaniem aplikacji Jamboard Google – narysowali storyboardy do animacji „Syzyf” i dopisali kwestie dialogowe, natomiast na podstawie podanych fragmentów epopei Mickiewicza i obejrzanych fragmentów filmu Antonisza wykonali rysunki przedstawiające Zosię i Tadeusza. Następnie oceniali swoje prace (storyboardy i wizerunki bohaterów) związane z filmami „Syzyf” i „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo”.
Warsztaty w ciekawy sposób przybliżyły licealistom zagadnienia przenoszenia dzieła literackiego na ekran, pomogły lepiej zrozumieć i zapamiętać utwór literacki oraz animację. Pozwoliły na przypomnienie wartościowych filmów z zasobów Filmoteki Szkolnej, do których uczniowie mogą odwołać się w trakcie egzaminu maturalnego.
Zdjęcia: Ewa Magdziarz
Tekst: Ewa Magdziarzopiekun MDKF „Iluzjon”, liderka Filmoteki Szkolnej