Warsztaty online „Czytać czy oglądać? Literatura a film” odbyły się 29 marca 2021 r. Prowadziła je p. Ewa Magdziarz – liderka działająca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Koordynatorem zajęć był przedstawiciel Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego p. Krzysztof Szewczyk, natomiast organizatorem grupy uczniów z klasy VIII była p. Teresa Berbeć – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym.


Warsztaty dotyczyły adaptacji filmowych tekstów literackich znajdujących się w podstawie programowej. Zagadnienie adaptacji i reinterpretacji literatury zostało przedstawione na podstawie wybranych filmów z pakietu Filmoteka Szkolna: „Syzyf” w reż. Zdzisława Kudły oraz „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo” w reż. Juliana Antonisza. Uczestnicy poznali na przykładzie filmów animowanych sposoby przenoszenia dzieła literackiego na ekran. W czasie zajęć wykonywali ćwiczenia (indywidualnie i grupowo ), zwracając uwagę na podobieństwa i różnice między tekstem literackim a filmem. Uczniowie, wykorzystując aplikację Mentimeter, wypowiadali się m. in. na temat filmowych środków stylistycznych. Wyrażali opinie na temat wersji literackiej i filmowej poznanych historii. Za pomocą aplikacji Jamboard wykonali ćwiczenia polegające na przekładzie intersemiotycznym. Zajęcia pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na pytania: dlaczego reżyserzy inspirują się literaturą, jakie są cechy adaptacji filmowej, jakie są zasady przenoszenia dzieła literackiego na ekran? Warsztaty w ciekawy sposób przybliżyły ósmoklasistom zagadnienia znajdujące się w wymaganiach egzaminacyjnych. Pozwoliły na przypomnienie wartościowych filmów z zasobów Filmoteki Szkolnej, do których uczniowie mogą odwołać się w trakcie egzaminu ósmoklasisty.
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Teresa Berbeć
Tekst: Ewa Magdziarzopiekun MDKF „Iluzjon”, liderka Filmoteki Szkolnej