Warsztaty online „Karton i smartfon i lalka w roli głównej!” odbyły się 19 marca 2021 r. Prowadziła je po raz kolejny p. Małgorzata Miszczak – liderka Filmoteki Szkolnej. Koordynatorami zajęć był przedstawiciel Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego p. Krzysztof Szewczyk. W zajęciach uczestniczyli uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie, ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz z I LO i II LO w Krasnymstawie, w sumie 17 uczniów oraz 2 opiekunów – p. Teresa Berbeć i p. Ewa Magdziarz – organizatorka grupy. „Norwida” reprezentowała Aleksandra Roman z I A. Punktem wyjścia do rozmowy na warsztatach były wybrane filmy z pakietu Filmoteka Szkolna: animacja lalkowa „Miś Uszatek” w reż. Lucjana Dembińskiego oraz animacja rysunkowa „Nielotek”w reż. Łucji Mróz. Na zajęciach uczniowie poznali sposób na realizację studia filmowego do animacji poklatkowej w technice lalkowej oraz zobaczyli, jak wykonać lalkę z plasteliny. Dowiedzieli się, jak istotnym elementem filmu jest odpowiednio dobrany plan filmowy. W trakcie zajęć zrealizowali prostą animację w technice lalkowej i zmontowali ją w darmowej aplikacji Stop Motion Studio. Warsztaty prowadzone przez panią Małgorzatę Miszczak udowadniają, że w trakcie nauczania zdalnego uczniowie mogą wykazać się kreatywnością i wykonać ciekawe prace filmowe.
Warsztaty zorganizowane dla uczniów z różnych szkół miały także na celu przygotowanie do Wirtualnego XIX Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną” organizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”, działający przy II LO w Krasnymstawie i KDK.
https://www.youtube.com/watch?v=rZ8GcOUOmTI
Zdjęcia i tekst:
Ewa Magdziarzopiekun MDKF „Iluzjon”, liderka Filmoteki Szkolnej