Warsztaty „Filmoteka Szkolna – aktorskie improwizacje” prowadzone przez aktora Jerzego Rogalskiego odbyły się 9 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Wydarzenie zostało zorganizowane przez liderkę Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
b11

Na początku warsztatów Ewa Magdziarz powitała aktora Jerzego Rogalskiego, Sławomira Franca – współorganizatora spotkania, Annę Antygę – dyrektor II LO, Damiana Kozyrskiego – dyrektora KDK, nauczycieli i uczniów ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, z II Liceum Ogólnokształcącego oraz ze Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym i Szkoły Podstawowej w Płoskiem. W sumie w spotkaniu ze znanym aktorem wzięło udział 91 osób. Liderka przedstawiła także aktualności Filmoteki Szkolnej. Program warsztatów, opracowany wspólnie z Jerzym Rogalskim, obejmował następujące zagadnienia: podstawy gry aktorskiej, gra aktorska w „Weselu” w reż. Wojciecha Smarzowskiego, w „Zmruż oczy” w reż. Andrzeja Jakimowskiego (Filmoteka Szkolna) oraz innych filmach, interpretacja głosowa tekstów – uczniowskie recytacje oraz zadania aktorskie – improwizacje na scenie i przed kamerą. Jerzy Rogalski rozpoczął warsztaty od wskazówek dotyczących gry aktorskiej. Aktor radził młodym recytatorom, aby byli autentyczni i nie naśladowali cudzych wzorów. Prowadzący warsztaty podkreślał rolę słowa, dykcji czy gestu; mówił także o znaczeniu relacji aktora z publicznością. Jerzy Rogalski opowiadał również o współpracy z wybitnym reżyserem Andrzejem Wajdą w czasie realizacji filmu „Powidoki”. Więcej uwagi poświęcił pracy z reżyserem Wojciechem Smarzowskim w trakcie realizacji „Wesela” oraz filmu „Wołyń”. Podkreślał również znaczenie scenografii w filmie „Zmruż oczy” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Aktor prezentował sposoby budowania postaci w serialach „07 zgłoś się” czy „Plebania” oraz w kabarecie „Loża 44”, odpowiadał także na pytania dotyczące pracy na planie filmowym. Ciekawą częścią warsztatów były ćwiczenia oddechowe i głosowe prezentowane przez prowadzącego i wykonywane również przez młodzież. Emocje wzbudziły recytacje uczniów ze szkół biorących udział w zajęciach. Liceum „Norwida” reprezentowała Julia Wojewoda z kl. II B, która otrzymała wyróżnienie w 23. Wojewódzkim Jesiennym Konkursie Recytatorskim za interpretację głosową wiersza „Rodowód” Reginy Możdżeńskiej, tekstu przedstawionego również na warsztatach. Natomiast Jakub Bednarski, uczeń kl. I A z II LO, w sposób niezwykle ekspresyjny odegrał kwestię Diabełka z jasełek. Następnie pan Rogalski przedstawił różnice między grą aktora w filmie i teatrze. W prowizorycznej scenografii, zbudowanej na potrzeby improwizacji aktorskich, liczni uczestnicy warsztatów pod kierunkiem Jerzego Rogalskiego wykonywali zadania aktorskie. Na zakończenie Anna Antyga – dyrektor II LO oraz Ewa Magdziarz – lider Filmoteki Szkolnej podziękowały Jerzemu Rogalskiemu za inspirujące warsztaty i zaprosiły aktora do współpracy w XVIII Powiatowym Konkursie Filmowym, w jury w kategorii praca filmowa, fotograficzna, fotokast.
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz, Filip Rybczyński
Kamera: Marcin Rudzki, Aleksandra Wacławek, Paweł Kurek
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej