Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – nakręć się”, prowadzone przez reżyser prof. Nataszę Ziółkowską – Kurczuk, odbyły się 13 grudnia 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez liderkę Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.   Warsztaty, które trwały 3 godziny, zostały  zorganizowane w celu popularyzowania Filmoteki Szkolnej i edukacji filmowej. Zajęcia miały także przygotować uczniów do udziału w szkolnych projektach filmowych oraz w XVIII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” organizowanym przez MDKF „Iluzjon” działający przy II LO i KDK. W warsztatach wzięli udział nauczyciele: p. Teresa Berbeć, p. Bożena Mitura, p. Jolanta Banaszkiewicz, p. Anna Dubaj i p. Agnieszka Filipowicz. W Pracowni Filmoteki Szkolnej spotkali się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym, z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Zamościu, a także uczniowie z II LO w Krasnymstawie - w sumie 28 osób. Na początku spotkania profesor Natasza Ziółkowska - Kurczuk scharakteryzowała ogólne zasady dotyczące wypowiedzi dokamerowej. Podkreślała, że trzeba zadbać o komfortowe warunki dla osób wypowiadających się do kamery. Na przykładzie dokumentów: „Wujek”, „Komeda, Komeda…”, „Granatowy zeszyt”, „Lustra Leszka Mądzika” i „Kawiarnia” analizowała narrację fragmentów filmów autorskich. Radziła, aby dobrze zastanowić się nad wyborem miejsc, w których będą realizowane projekty filmowe. Należy wziąć pod uwagę, m. in. warunki atmosferyczne, oświetlenie czy tło widoczne w kadrze. Pani Kurczuk przypomniała podstawowe pojęcia z zakresu języka filmu (kadr, ujęcie, plany filmowe, ruchy kamery, kompozycja) oraz wskazała sposoby wykorzystania tych środków w trakcie realizacji wypowiedzi dokamerowej. Kolejny punkt warsztatów to projekcja filmów „Ćwiczenia warsztatowe” Marcela Łozińskiego i „Gadające głowy” Krzysztofa Kieślowskiego z zasobów Filmoteki Szkolnej. Na przykładzie „Ćwiczeń warsztatowych” dyskutowano na temat roli montażu w projektach filmowych oraz granic, których nie można przekraczać, realizując wywiady. Natomiast „Gadające głowy” były bardzo dobrym przykładem propozycji pytań kierowanych do rozmówców. Dokument Kieślowskiego pokazuje, w jaki sposób wypowiedź dokamerowa może stać się wartością, walorem filmu. Uczestnicy warsztatów przygotowali także pytania do wywiadów, a następnie w małych grupach nagrywali krótkie wypowiedzi. Po zakończeniu nagrań odbyła się prezentacja wypowiedzi dokamerowych i dyskusja na ich temat. Ważną częścią zajęć były konsultacje dotyczące prac przygotowywanych na XVIII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczniowie indywidualnie rozmawiali na temat swoich pomysłów, projektów scenariuszy i plakatów filmowych. Rady i uwagi reżyser Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk są bardzo cenne, ponieważ od wielu lat pani profesor jest jurorem w Powiatowym Konkursie Filmowym w kategorii praca filmowa / fotograficzna / fotokast.

    Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – nakręć się” były niekonwencjonalnym spotkaniem uczniów z reżyserem filmowym, podczas którego nastąpiła wymiana myśli i doświadczeń na temat realizacji filmu, ze szczególnym uwzględnieniem filmu dokumentalnego, cyklu fotograficznego i fotokastu. Spotkanie to miało charakter bardzo bezpośredni i opierało się na podjętym działaniu. W związku z tym można powiedzieć, że warsztaty uczą otwartości i łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz umiejętności pracy w grupie. Warsztaty prowadzone przez reżyser prof. Nataszę Ziółkowską - Kurczuk na pewno zainspirują zarówno uczniów, jak i nauczycieli do realizacji oryginalnych projektów filmowych.                           
Zdjęcia: Filip Rybczyński, Ewa Magdziarz
Kamera: Aleksandra Węcławek, Marcin Rudzki, Paweł Kurek
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej