Ogólnopolski projekt organizowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Filmotekę Szkolną i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Filmowa Gra Miejska, realizowana m. in. przez II LO w Krasnymstawie, ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej i filmu polskiego, integrowanie młodzieży a także zainteresowanie środowiskiem lokalnym poprzez edukację filmową.
Image00002


MDKF „Iluzjon”, we współpracy z koordynatorem projektu Michałem Chabierą, zorganizował warsztaty „Filmowa Gra Miejska”, które odbyły się 14 maja w II LO. Spotkanie przygotowujące do gry prowadziła animatorka Lila Majchrzycka. W warsztatach wzięli udział uczniowie z II LO z kl. I A, I B, I C i II A, którzy będą organizatorami gry na terenie Krasnegostawu. Lila Majchrzycka zapoznała uczestników z założeniami Filmowej Gry Miejskiej, przedstawiła relacje filmowe z gry w różnych miastach, m. in. w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. Następny etap zajęć to praca nad scenariuszem gry organizowanej przez II LO dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu. Ustalono czas trwania gry i liczebność zespołów, analizowano motywy filmowe do wykorzystania w grze, opracowano przykładowe zadania dla uczestników. Ważnym punktem zajęć był podział obowiązków między organizatorami gry. W tym celu wyznaczono sekcje: medialną, informacyjną, scenariuszową, porządkową i scenograficzną. Uczestnicy warsztatów wpisali się do określonych sekcji, aby sprawniej można było przygotować poszczególne etapy tego dużego przedsięwzięcia filmowego. Na zajęciach MDKF-u 16 maja dyskutowano nad szczegółami dotyczącymi gry. Ustalono m. in. miejsca, w których będą realizowane zadania, a także wstępną listę filmów z Filmoteki Szkolnej, na podstawie której zaplanowano zadania dla uczestników.

Do 23 maja należy zgłosić się do p. Ewy Magdziarz, aby wziąć udział w grze.

30 maja zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Filmowej Grze Miejskiej!

Filmowa Gra Miejska rozpocznie się o godzinie 10.00 w II LO w Pracowni Filmoteki Szkolnej. Zakończenie zaplanowano na godzinę 13.30 w KDK.

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

lokalny lider Filmoteki Szkolnej