Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – ćwiczenia scenariuszowe” zostały zorganizowane przez liderkę Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zajęcia odbyły się 8 listopada 2019 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Pracowni Filmoteki Szkolnej aktorem i reżyserem Grzegorzem Emanuelem spotkali się nauczyciele: p. Teresa Berbeć, p. Bożena Mitura, p. Jolanta Banaszkiewicz, p. Anna Dubaj, p. Agnieszka Filipowicz oraz p. Anna Goszczyńska oraz absolwent II LO – student lubelskiej uczelni Karol Sawczuk. W warsztatach wzięli udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,  Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Zamościu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a także uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie – w sumie 48 osób.
15

Spotkanie miało na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych projektach filmowych. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia przez lidera Ewę Magdziarz aktualności Filmoteki Szkolnej oraz informacji o regulaminie XVIII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Następnie uczniowie szukali inspiracji na scenariusz filmowy, natomiast prowadzący przedstawił podstawowe informacje dotyczące zasad pisania scenariuszy. Sztuka czytania scenariuszy filmowych – to kolejny punkt zajęć. Pod kierunkiem prowadzącego uczestnicy warsztatów wnikliwie analizowali scenariusz „Urodziny”, na podstawie którego został nakręcony film w czasie 8. letniego projektu „Kręćmy film!”, organizowanego przez II LO. Podsumowaniem tej części warsztatów była projekcja filmu „Urodziny” zrealizowanego wg prezentowanego scenariusza. Następnie uczniowie i nauczyciele obejrzeli fragmenty filmu Andrzeja Jakimowskiego „Zmruż oczy” znajdującego się w zasobach Filmoteki Szkolnej. Kolejne ćwiczenie to praca w grupach polegająca na napisaniu fragmentów scenariusza na podstawie obejrzanego materiału. Kolejny etap zajęć to prezentacja prac – wprawek scenariuszowych. Na zakończenie uczestnicy warsztatów wspólnie opracowali zestaw zasad umożliwiających napisanie scenariusza filmowego. Wskazówki i ćwiczenia scenariuszowe na pewno pomogą nauczycielom i uczniom w realizacji ciekawych prac filmowych nie tylko na XVIII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną.
Kamera: Aleksandra Węcławek, Marcin Rudzki, Jakub Ujma
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Teresa Berbeć  
Tekst: Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej