Warsztaty „Film jako audiowizualny tekst kultury” odbyły się 8 października 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Prelegentami spotkania byli Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej dr Karol Jachymek i Lider Filmoteki Szkolnej Ewa Magdziarz. Wydarzenie zostało realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
01

 Koordynatorem warsztatów była Ewa Magdziarz – nauczyciel „Norwida”. Celem spotkania było popularyzowanie Filmoteki Szkolnej i edukacji filmowej wśród nauczycieli, rozumienie języka filmu, analiza filmu jako tekstu kultury audiowizualnej, analiza plakatu filmowego, korzystanie z fotosów jako świadectw historycznych, pogłębienie wiedzy na temat historii kina polskiego. W zajęciach wzięli udział nauczyciele z Krasnegostawu – ze Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Rejowcu, Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej i Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu. Uczestników powitała Anna Antyga – dyrektor II LO w Krasnymstawie, która także wzięła udział w zajęciach. Na początku warsztatów Ewa Magdziarz przedstawiła informacje dotyczące programu Filmoteka Szkolna oraz Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, konkursu Skrytykuj.pl, 10. i 11. Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie. Liderka zachęcała również do korzystania z zasobów Filmoteki Szkolnej przydatnych w praktyce szkolnej na różnorodnych zajęciach. Następna część warsztatów prowadzona była przez Karola Jachymka, który zaproponował nauczycielom ćwiczenia polegające na rozpoznawaniu planów filmowych, określaniu punktu widzenia kamery. Uczestnicy zajęć analizowali obraz i ścieżkę dźwiękową: muzykę, odgłosy, dialogi na podstawie fragmentów filmów. Analizowali również plakaty filmowe, zwracając uwagę na ich kompozycję. Interpretowali wybrane sceny z filmów, wskazując na występujące w nich symbole. Karol Jachymek w trakcie różnorodnych ćwiczeń korzystał z bogatych zasobów Filmoteki Szkolnej, odwołując się m. in. do filmów: „Kanał”, „Popiół i diament”, „Brzezina”, „Człowiek z marmuru” w reż. Andrzeja Wajdy, „Chleb” w reż. Grzegorza Skurskiego czy „Rejs” w reż. Marka Piwowskiego. W czasie warsztatów korzystał także z innych filmów, tj. „Motyl i skafander” w reż. Juliana Schnabela, „Lśnienie” w reż. Stanley’a Kubricka, „Psychoza” w reż. Alfreda Hitchcocka czy „Władca Pierścieni” w reż. Petera Jacksona. Filmoznawca udostępnił także nauczycielom karty pracy, m. in. do rozpoznawania planów filmowych.  

  Na zakończenie nauczyciele otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach przekazane przez Filmotekę Szkolną. Zaplanowali także wspólnie następne zajęcia, które odbędą się w II LO im. C. K. Norwida w Pracowni Filmoteki Szkolnej 7 lutego 2020 r. Tematem warsztatów będzie Filmoteka Szkolna w działaniach edukacyjnych, czyli jak wykorzystywać film w szkole. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy nauczycieli do „Norwida” na kolejne warsztaty z Karolem Jachymkiem - Wędrującym Filmoznawcą Filmoteki Szkolnej.
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz
Tekst: Ewa Magdziarz - Lider Filmoteki Szkolnej