Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – od scenariusza do projektu filmowego” zostały zorganizowane przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajęcia odbyły się 7 czerwca 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Pracowni Filmoteki Szkolnej aktorem i reżyserem Grzegorzem Emanuelem spotkali się nauczyciele: p. Teresa Berbeć i p. Piotr Galiński oraz absolwent II LO – student Politechniki Lubelskiej Karol Sawczuk. W warsztatach wzięli udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym, Szkoły Podstawowej w Gorzkowie oraz uczniowie szkół krasnostawskich: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkół Społecznych i II LO – w sumie 28 osób.
12

Spotkanie miało na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w 9. letnim projekcie filmowym „Kręćmy film!”. Liderka Ewa Magdziarz zaprezentowała działania MDKF-u realizowane w bieżącym roku szkolnym, zachęciła  uczniów do udziału w Filmowej Grze Miejskiej, przypomniała filmy z poprzednich edycji letnich projektów, a także zachęciła uczniów do udziału w 9. letnim projekcie filmowym realizowanym przez II LO. Zajęcia rozpoczęły się od analizy fragmentów scenariuszy nadesłanych na XVII Powiatowy Konkurs Filmowy rozstrzygnięty 30 maja w czasie 3. Festiwalu „Kręćmy film!”. Uczestnicy warsztatów dzielili się pomysłami na film, który będzie realizowany w lipcu 2019 r. Kolejne ćwiczenie to opracowanie własnej wersji scenariusza. Uczniowie, pracując w grupach, tworzyli filmowe historie, kreowali wizerunki bohaterów oraz analizowali filmowe środki stylistyczne służące budowaniu atmosfery w filmie. Zwrócili uwagę na rolę scenografii, rekwizytów, muzyki czy charakteryzacji. Liderzy poszczególnych grup prezentowali efekty pracy zespołowej. Natomiast aktor i reżyser Grzegorz Emanuel – opiekun artystyczny letnich projektów – komentował propozycje uczestników warsztatów i udzielał cennych wskazówek, które zostaną wykorzystane w czasie tworzenia scenariusza i pracy na planie filmowym. Podkreślał rolę pomysłu, scenariusza, ekranowej prawdy oraz emocji. Rozmawiał także z uczniami na temat ich funkcji w zespole, który będzie pracował w lipcu nad filmem krótkometrażowym.
     Uczestnicy warsztatów obejrzeli również making of zrealizowany w czasie 8. edycji letniego projektu „Kręćmy film!”. Materiał nagrany i zmontowany przez Andrzeja Szałaja – absolwenta II LO – przypomniał ciekawe i zabawne momenty z planu filmowego. Na zakończenie spotkania p. Ewa Magdziarz i uczniowie podziękowali Grzegorzowi Emanuelowi za prowadzenie warsztatów i wieloletnią współpracę z „Norwidem”.    
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Marcin Rudzki
Kamera: Aleksandra Węcławek, Marcin Rudzki, Paweł Kurek
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej