Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy „Filmoteka Szkolna w szkole podstawowej – w krainie dziecięcej wyobraźni” odbyła się 29 marca 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Prelegentami spotkania byli Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej dr Karol Jachymek Lider Filmoteki Szkolnej Ewa Magdziarz. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
25
Koordynatorem konferencji była Ewa Magdziarz – nauczyciel „Norwida”. W organizację spotkania włączyła się także Anna Antyga – dyrektor II LO w Krasnymstawie. Celem konferencji było popularyzowanie Filmoteki Szkolnej i edukacji filmowej w szkole podstawowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Krasnegostawu – ze Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie, Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Szkoły Podstawowej w Siedliskach Drugich, Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie. Na początku konferencji Ewa Magdziarz zaprezentowała informacje dotyczące programu Filmoteka Szkolna oraz czterech nowych lekcji tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli klas I-III, klas IV-VI, wychowawców świetlic oraz nauczycieli – bibliotekarzy. Trzeci pakiet obejmuje m. in. następujące lekcje: ABC animacji, Przewodnicy naszego dzieciństwa, Człowiek i świat, Między słowem a obrazem. Liderka zachęcała także do korzystania z zasobów Filmoteki Szkolnej przydatnych w praktyce szkolnej na różnorodnych zajęciach. Następna część konferencji prowadzona była przez Karola Jachymka, który w wykładzie dotyczącym pierwszych kroków w świecie filmu zaprezentował strony oraz filmy dla dzieci i młodzieży związane z podstawami programowymi nauczania różnych przedmiotów. Przedstawił także opracowania oraz dobre praktyki związane z edukacją filmową do zastosowania w młodszych klasach szkoły podstawowej. Karol Jachymek omówił również podstawowe założenia filmoterapii w szkole. W części warsztatowej prowadzący zaproponował ciekawe ćwiczenia, zadania i praktyczne działania dla kl. I-III oraz IV-VI z wykorzystaniem (klasycznych) polskich filmów animowanych: „Gapiszon ogrodnikiem” i „Baśń o korsarzu Palemonie” w reż. Jerzego Kotowskiego, „Przygody rycerza Szaławiły” w reż. Edwarda Sturlisa oraz „Maszyna” w reż. Daniela Szczechury. Filmoznawca udostępnił także nauczycielom karty pracy do napisania scenariusza, wykonania storyboardów oraz materiały do storytellingu. Dr Jachymek pokazał, w jaki sposób można stworzyć animacje, wykorzystując do tego proste zabawki optyczne, np. taumatrop, fenakistiskop, zoetrop, praskinoskop. Prowadzący podał również przykłady aplikacji do wykonania gifów.
Na zakończenie spotkania nauczyciele otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w konferencji i materiały promocyjne przekazane przez Filmotekę Szkolną.
Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz – Lider Filmoteki Szkolnej