Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – nakręć się” prowadzone przez reżyser prof. Nataszę Ziółkowską–Kurczuk odbyły się 7 lutego 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez lidera Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
12
Warsztaty miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej, edukacji filmowej oraz przygotowanie uczniów do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” i innych szkolnych projektach filmowych. W zajęciach wzięli udział nauczyciele i uczniowie ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, z II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia: inspiracje Filmoteką Szkolną – „Popiół i diament” oraz „Rodzina człowiecza”, inscenizacja filmowa – tajemnice mastershota, prezentacja i analiza narracji fragmentów filmów autorskich, analiza projektów prac filmowych, fotograficznych i fotokastów” na XVII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”.
Na początku spotkaniu prof. Natasza Ziółkowska–Kurczuk przedstawiła swój bogaty dorobek naukowy i artystyczny. Przedstawia również podstawowe pojęcia z zakresu języka filmu (kadr, ujęcie, plany filmowe, ruchy kamery) oraz omówiła funkcje tych środków. Podczas warsztatów uczniowie poznali także tajemnice mastershota (długiego ujęcia i montażu wewnątrzujęciowego), zasady inscenizacji płaskiej i głębinowej oraz podstawowe reguły rządzące realizacją długich ujęć (ze zwróceniem uwagi na ruchy kamery i grę aktorów). Po obejrzeniu fragmentów filmów z Filmoteki Szkolnej – „Popiół i diament” w reż. Andrzeja Wajdy i „Rodzina człowiecza” w reż. Władysława Ślesickiego – wspólnie przeanalizowano wybrane sceny. W kolejnej części warsztatów prof. Natasza Ziółkowska–Kurczuk zaprezentowała sposoby filmowego opowiadania w swoim filmie dokumentalnym „Kawiarnia”. Jest to filmowy eksperyment inspirowany doświadczeniem francuskiej Nowej Fali oraz filmami Jima Jarmuscha. Następnie uczniowie w kilkuosobowych grupach realizowali zaimprowizowane ujęcie mastershotowe. Po pokazie nagranych materiałów dzielili się uwagami dotyczącymi zrealizowanego zadania.
Ostatnia część warsztatów była poświęcona rozmowie na temat projektów prac filmowych, fotograficznych i fotokastów realizowanych przez uczniów na XVII Powiatowy Konkurs Filmowy. Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – nakręć się” dotyczące filmów z Filmoteki Szkolnej, filmów dokumentalnych reż. Nataszy Ziółkowskiej–Kurczuk oraz projektów konkursowych staną się na pewno inspiracją zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Aleksandra Węcławek
Kamera: Marcin Rudzki, Paweł Kurek
Tekst Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej