Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat filmowy”, zostały zorganizowane przez lidera Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajęcia były prowadzone przez artystę i animatora kultury Tadeusza Kicińskiego oraz liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz. Warsztaty odbyły się 25 stycznia 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Krupem a także nauczyciele: p. Dorota Korkosz-Ćwir, p. Małgorzata Pomijan, p. Dorota Bielesza, p. Teresa Berbeć – w sumie 41 osób.
02

Warsztaty miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” w kategorii plakat filmowy. W związku z tym na początku spotkania został zaprezentowany regulamin konkursu, który znajduje się także na stronie II LO. Liderka Filmoteki Szkolnej przedstawiła zestawienie konkursowe do kategorii plakat filmowy, harmonogram warsztatów przygotowujących do konkursu, plany związane z jego finałem oraz podstawowe informacje o plakacie filmowym. Na warsztatach obejrzano „Ostry film zaangażowany” w reż. Juliana Antonisza. Po projekcji Tadeusz Kiciński, przewodniczący jury w XVII PKF w kategorii plakat filmowy, przedstawił zasady kompozycji i doboru liternictwa do treści plakatu. Następnie uczestnicy warsztatów pod kierunkiem animatora kultury wykonali projekty plakatów do filmu „Ostry film zaangażowany” z zestawienia konkursowego „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych”. W czasie spotkania wykonano ćwiczenia aktorskie ukazujące rolę światła w wydobywaniu symbolicznych znaczeń kadrów. Tadeusz Kiciński podzielił się uwagami dotyczącymi projektów plakatów – prac konkursowych. Radził, aby zacząć od szkicu, zwracał uwagę na wybór techniki malarskiej, kompozycję, światło i rysunek. Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali materiały promujące Filmotekę Szkolną nadesłane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.
Kolejne warsztaty odbędą się 7 lutego 2019 r. W pracowni Filmoteki Szkolnej z nauczycielami i uczniami spotka się prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, która będzie inspirowała młodzież do wykonania prac filmowych i fotograficznych na XVII Powiatowy Konkurs Filmowy. 12 kwietnia 2019 r. w czasie finału uczestnicy konkursu spotkają się z animatorem kultury, organizatorem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu Piotrem Kotowskim. Już dziś zapraszamy nauczycieli i młodzież na kolejne spotkania z twórcami sztuki filmowej i edukatorami filmowymi.
Zdjęcia – Ewa Magdziarz
Kamera – Marcin Rudzki, Aleksandra Węcławek, Paweł Kurek
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej