Warsztaty „Filmoteka Szkolna – aktorskie improwizacje” prowadzone przez aktorkę Halinę Rowicką odbyły się 22 stycznia 2019 r. w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez lidera Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
22

Na początku warsztatów Ewa Magdziarz powitała aktorkę Halinę Rowicką, Sławomira Franca - współorganizatora spotkania, Marka Majewskiego - dyrektora Muzeum, nauczycieli i uczniów z Krasnegostawu: ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, z I LO i II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. W sumie na spotkanie ze znaną aktorką przyszło ponad 110 osób. Program 3-godzinnych warsztatów wyglądał w sposób następujący: prezentacja poetycka pani Haliny Rowickiej, inspiracje Filmoteką Szkolną – „Zdjęcia próbne” w reż. Agnieszki Holland i „Abel, twój brat” w reż. Janusza Nasfetera, podstawy gry aktorskiej, interpretacja głosowa tekstów - uczniowskie recytacje, zadania aktorskie - improwizacje przed kamerą. Halina Rowicka rozpoczęła spotkanie od recytacji wierszy m. in. M. Hemara, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. I. Gałczyńskiego czy A. Osieckiej. Ważną częścią warsztatów były uczniowskie recytacje wierszy (m. in. „Na lipę” J. Kochanowskiego, „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborskiej, fr. „Akademii pana Kleksa” J. Brzechwy), improwizowane scenki aktorskie oraz wskazówki udzielane przez Halinę Rowicką. Aktorka radziła młodym recytatorom, aby byli autentyczni i szukali w poezji prostoty. Prowadząca warsztaty podkreślała rolę słowa poetyckiego, dykcji czy pauzowania; mówiła także o potrzebie życia z pasją. Pani Rowicka opowiadała również o współpracy z wybitnym reżyserem Adamem Hanuszkiewiczem i o swoich rolach w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na zakończenie warsztatów Halinie Rowickiej w imieniu uczestników warsztatów podziękował Marcin Rudzki z MDKF „Iluzjon”. Po południu w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyła się promocja kolejnej książki pana Sławomira Franca. Fragmenty prozy autora „A co mi, …” prezentowała pani Halina Rowicka - gość specjalny spotkania autorskiego.
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz
Kamera: Marcin Rudzki, Paweł Kurek
Tekst: Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej