Warsztaty z edukacji filmowej „Wokół Ireny Sendlerowej i Sprawiedliwych” zostały zorganizowane przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W czasie warsztatów, które odbyły się 11 stycznia  2019 r. w II LO im. C. K. Norwida w KrasnymstawiePracowni Filmoteki Szkolnej, uczniowie obejrzeli film „W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej” w reż. Mary Skinner, następnie wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych na podstawie scenariuszy przesłanych przez Filmotekę Szkolną. W warsztatach wzięli udział uczniowie z kl. I A i II B, film obejrzeli także uczniowie klasy II A i III B w czasie zajęć z edukacji filmowej.
04

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że rok 2018 będzie Rokiem Ireny Sendlerowej w związku z 10. rocznicą jej śmierci. W ten sposób oddano „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. W uchwale przypomniano, że Irena Sendlerowa ocaliła z warszawskiego getta ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci. W uzasadnieniu zwrócono również uwagę na rolę jej współpracowników, „którzy ramię w ramię, z narażeniem życia poświęcali się, niosąc pomoc potrzebującym i słabszym”. Warsztaty, które odbyły się w II LO, miały na celu upamiętnienie Ireny Sendlerowej oraz innych Sprawiedliwych a także poznanie zasad i wartości, którymi kierowali się Polacy wobec Żydów w czasach Zagłady. Po projekcji uczniowie dzielili się swoimi uwagami, podkreślając wstrząsające wrażenie, jakie na nich wywarł film. Zwracali także uwagę na niezwykłe postawy Polaków, którzy narażając życie swoje i najbliższych, ratowali od pewnej śmierci żydowskie dzieci z warszawskiego getta. W czasie zajęć zostały wykorzystane również materiały do ćwiczeń i dyskusji z następujących scenariuszy: antysemityzm w okresie międzywojennym – przejawy, reakcje, konsekwencje; świat wartości i postaw Ireny Sendlerowej; fotokolaż wartości; upamiętnienie Sprawiedliwych. Uczniowie pracowali z różnymi źródłami historycznymi – dokumentami oraz fragmentami relacji świadków wydarzeń, dyskutowali na temat wartości i postaw ważnych w ich życiu. Przemyślenia te konfrontowali z wartościami, którymi kierowała się Irena Sendlerowa, a następnie poszukiwali wartości wspólnych dla nich i bohaterki obejrzanego filmu. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z techniką fotokolażu i uczyli się tworzyć fotokolaż inspirowany wybranymi wypowiedziami Ireny Sendlerowej, np. „pamiętaj, że jak ktoś tonie, to trzeba mu podać rękę”, „ludzie nie dzielą się na podstawie rasy czy pochodzenia, ale dzielą się na dobrych i złych”, „czyniłam ludzką powinność”.
Na zakończenie warsztatów uczniowie poznali daty istotne dla pamięci o Sprawiedliwych oraz zastanawiali się, w jaki sposób można zorganizować wspólnie z samorządem uczniowskim wydarzenie upamiętniające Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Kamera: Aleksandra Węcławek, Marcin Rudzki, Paweł Kurek
Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej