Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej – o scenariuszu i projekcie filmowym, które odbyły się 5 lipca 2018 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, prowadziła Marta Matuszak filmoznawczyni, prelegentka i laureatka nagrody Script Pro. Zajęcia trwające 7 godzin zostały zorganizowane przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
25

W Pracowni Filmoteki Szkolnej z Wędrującym Filmoznawcą spotkali się nauczyciele: p. Grażyna Wojtyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie, p. Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie, p. Teresa Berbeć ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, p. Bożena Mitura ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz uczniowie ze szkół podstawowych w Siennicy Nadolnej i w Gorzkowie, a także absolwenci i uczniowie z II LO w Krasnymstawie. Warsztaty zostały zorganizowane w celu analizy scenariuszy i stworzenia storyboardów do filmu realizowanego przez II LO w trakcie 8. edycji letniego projektu filmowego „Kręćmy film!”. Na początku spotkania p. Marta Matuszak wyjaśniła, czym jest format scenariusza oraz pojęcia takie jak: logline, synopsis, drabinka czy treatment, podała także przykładowe programy do pisania scenariusza. Uczestnicy zajęć zapoznali się również z egzemplarzami oryginalnych scenariuszy, m. in. „Carte Blanche” (2015, reż. Jacek Lusiński). Kolejna część warsztatów to czytanie i analiza scenariusza, który powstał na podstawie pracy Ilony Kalamon – laureatki XVI Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną” organizowanego przez MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO i KDK. Scenariusz pt. „Urodziny”, dopracowany przez uczennice Ilonę Kalamon i Zofię Kędrę pod opieką aktora Grzegorza Emanuela, stał się podstawą do omówienia pomysłów uczniów dotyczących realizacji planowanego filmu. Następnie p. Marta Matuszak, wykorzystując prezentację multimedialną, przypomniała podstawowe pojęcia związane z językiem filmowym: wielkości planów, podstawowe ruchy kamery, rodzaje montażu obrazu i dźwięku. Prowadząca wskazała także przykładowe źródła, z których można legalnie pobierać muzykę do uczniowskich projektów filmowych. Wiedza ta została wykorzystana przez uczestników warsztatów pracujących w grupach nad storyboardami. Ważną częścią zajęć było omówienie storyboardów i dyskusja na temat planowanego projektu filmowego. Po podsumowaniu zajęć uczniowie z II LO wręczyli p. Marcie Matuszak film „Amulet”, który powstał w czasie 7. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” oraz publikację wydaną z okazji 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej