Warsztaty „Kręćmy film”, na których spotkali się przedstawiciele II LO w Krasnymstawie z uczniami z Kraśniczyna, odbyły się 7 maja 2018 r. Dzięki współpracy p. Celiny Czerniej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie i p. Malwiny Szacoń z p. Anną Antygą – dyrektor II LO w Krasnymstawie i p. Ewą Magdziarz – opiekunem MDKF-u został zrealizowany materiał filmowy o kardynale Stefanie Wyszyńskim.
20

Filmik zostanie zaprezentowany 25 maja 2018 r. na uroczystości poświęconej Prymasowi Tysiąclecia, który jest Patronem Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie. Scenariusz przygotowała p. Malwina Szacoń – wychowawczyni klasy czwartej, nauczyciel biologii i chemii, absolwentka II LO. Materiał filmowy został nagrany przez uczniów z „Norwida” należących do Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”: Aleksandrę Węcławek i Marcina Rudzkiego pod kierunkiem p. Ewy Magdziarz – opiekuna „Iluzjonu”. W warsztatach uczestniczyła także Zofia Kędra – absolwentka Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie, obecnie uczennica II LO. Materiał filmowy zostanie zmontowany przez Andrzeja Szałaja – ucznia z „Norwida”.  W nagraniach brali udział uczniowie od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy drugiej gimnazjum, którzy zaprezentowali sylwetkę Patrona, zwracając uwagę na jego sytuację rodzinną, dzieciństwo a także na wartości, którym był wierny przez całe życie. Następnie grupa młodzieży pojechała do Żułowa, aby odwiedzić miejsca znajdujące się na terenie Domu Opieki Osób Niewidomych, w których ks. Stefan Wyszyński przebywał w czasie II wojny światowej. Kolejny punkt szlaku to kapliczka w lesie pomiędzy Kraśniczynem a Skierbieszowem poświęcona pamięci Prymasa Tysiąclecia. Uczniowie z przejęciem i zaangażowaniem prezentowali niezwykłego Polaka, którego dorobek duchowy w znaczący sposób wpływa do dnia dzisiejszego na życie lokalnej społeczności. Mottem przewodnim wypowiedzi uczniów i nauczycieli były słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”. Drugie już spotkanie filmowe MDKF-u w Kraśniczynie potwierdziło niezwykle serdeczne relacje uczniów z dyrekcją szkoły, wychowawczynią, nauczycielami i młodszymi kolegami. W czasie realizacji materiału filmowego widać było, że uczniowie bardzo dobrze czują się w szkole, która jest dla nich miejscem nauki i kształtowania osobowości od najmłodszych lat. Dzięki pani Malwinie Szacoń i jej uczniom, a także starszym kolegom z II LO Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie będzie szczególnie piękny, podniosły i wzruszający, a słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego mogą być drogowskazem dla wszystkim Polaków: „Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

Tekst i zdjęcia:
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”