Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – od scenariusza do zdjęć próbnych” zostały zorganizowane przez liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

20

Zajęcia odbyły się 9 marca 2018 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W Pracowni Filmoteki Szkolnej aktorem i reżyserem Grzegorzem Emanuelem spotkali się nauczyciele: p. Teresa Berbeć, p. Grażyna Wojtyna, p. Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz, p. Beata Ortyl oraz uczestnik letnich projektów „Kręćmy film!” p. Zbigniew Atras. W warsztatach wzięli udział także uczniowie z Krasnegostawu: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, z II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym i II LO w Chełmie – w sumie 38 osób. Czytaj więcej