Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat filmowy”, zostały zorganizowane przez lidera Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajęcia były prowadzone przez artystę i animatora kultury Tadeusza Kicińskiego oraz liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz. Warsztaty odbyły się 23 lutego 2018 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie.
01

W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej a także nauczyciele: p. Grażyna Wojtyna, p. Małgorzata Pomijan, p. Agnieszka Rybczyńska – Manachiewicz, p. Teresa Berbeć i p. Bożena Mitura – w sumie 38 osób.
Warsztaty miały  na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” w kategorii plakat filmowy. W związku z tym na początku spotkania został zaprezentowany regulamin konkursu, który znajduje się także na stronie II LO. Liderka Filmoteki Szkolnej przedstawiła zestawienie konkursowe plakatów, harmonogram warsztatów przygotowujących do konkursu i plany związane z jego finałem.
W czasie spotkania Ewa Magdziarz, wykorzystując prezentację multimedialną, przedstawiła podstawowe informacje o plakacie filmowym. Na spotkaniu obejrzano również film z zestawienia konkursowego „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo” w reż. Juliana Antonisza. Po projekcji Tadeusz Kiciński, przewodniczący jury w XVI PKF w kategorii plakat filmowy, przedstawił różne techniki malarskie, zasady kompozycji i doboru liternictwa do treści plakatu. Następnie uczestnicy warsztatów pod kierunkiem animatora kultury wykonali szkice plakatu do filmu wybranego z zestawienia konkursowego „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych”. W czasie spotkania szukano symbolicznych ujęć treści i problematyki filmów oraz wykonano ćwiczenia aktorskie ukazujące rolę światła w wydobywaniu symbolicznych znaczeń kadrów. Ważną częścią warsztatów były konsultacje dotyczące projektów plakatów – prac konkursowych. Tadeusz Kiciński radził, aby zacząć od szkicu, zwracał uwagę na wybór techniki malarskiej, kompozycję, światło i rysunek, omówił także częste błędy w projektowaniu plakatów. Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i materiały promujące Filmotekę Szkolną nadesłane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.
Ciąg dalszy nastąpi…
Kolejne warsztaty odbędą się 9 marca 2018 r. W pracowni Filmoteki Szkolnej z nauczycielami i uczniami spotka się aktor Grzegorz Emanuel, który będzie rozmawiał z młodzieżą na temat scenariusza filmowego oraz projektów prac filmowych i fotograficznych. 13 kwietnia w czasie finału uczestnicy konkursu spotkają się z animatorem kultury, organizatorem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu Piotrem Kotowskim. Już dziś zapraszamy nauczycieli i młodzież na kolejne spotkania z twórcami sztuki filmowej i edukatorami filmowymi.
Zdjęcia – Ewa Magdziarz i Kinga Żelisko
Kamera – Marcin Rudzki
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej