3. Festiwal „Kręćmy Film!”, który odbył się 30 maja 2019 r., został  zorganizowany przez MDKF „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. Wydarzenia związane z Festiwalem były organizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej a także w ramach zadania: Edukacja filmowa „Iluzjon”.

k03
     
     W programie Festiwalu, oprócz rozstrzygnięcia XVII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną” i podsumowania 8. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” znalazły się także imprezy towarzyszące, a także przygotowujące do konkursu. Od listopada 2018 r. do marca 2019 r. odbyły się 4 spotkania warsztatowe. Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – projekt filmowy” prowadził aktor i reżyser pan Grzegorz Emanuel. Młodzież spotkała się także na warsztatach „Filmoteka Szkolna – aktorskie improwizacje” z aktorką Haliną Rowicką. Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat filmowy” prowadził animator kultury pan Tadeusz Kiciński. Natomiast na warsztatach „Od teorii do praktyki – nakręć się” uczniowie pracowali pod kierunkiem reżyser, pani prof. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk.
     30 maja w sali widowiskowej KDK w godz. od 9.00 do 12.00 odbyło się spotkanie z Filmoteką Szkolną poświęcone edukacji filmowej. Lider Ewa Magdziarz zachęcała uczestników warsztatów do brania udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Filmotekę Szkolną: w konkursach na film czy Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie, który odbędzie się w październiku 2019 r. Ewa Magdziarz przedstawiła także działania realizowane w II LO inspirowane Filmoteką Szkolną i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej. Zapowiedziała także prezentację prac filmowych, fotograficznych i fotokastów zgłoszonych na XVII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” oraz pokaz specjalny filmu „Pewność” zrealizowanego w czasie 5. edycji letniego projektu „Kręćmy film!”. Prace konkursowe dwóch grup wiekowych – uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zapowiadali Maja Czajka i Filip Rybczyński. Natomiast Piotr Kotowski - przedstawiciel PF DKF, animator sztuki filmowej i przewodniczący jury w XVII PKF dokonał wnikliwej analizy zaprezentowanych prac. Zwrócił uwagę na wysoki poziom filmów, fotokastów i prac fotograficznych oraz na współpracę z opiekunami, którzy inspirowali uczniów i pomagali im. W pracach można było zauważyć zabawę z kinem gatunkowym, filmem, malarstwem, literaturą oraz twórczą inspirację filmami z Filmoteki Szkolnej. Zaletą omawianych prac były oryginalne pomysły, unikanie dialogów, operowanie symbolem czy przemyślany dobór muzyki. Przewodniczący jury zwrócił uwagę na rozwój talentu uczestników konkursu, podziękował autorom prac oraz ich opiekunom, którzy pomagają rozwijać talenty swoich uczniów.
     W czasie 3. Festiwalu „Kręćmy Film!” były nagrywane wywiady przez Telewizję Akademicką TV UMCS, która objęła patronat medialny nad Festiwalem, oraz przez ekipę filmową MDKF „Iluzjon”.
     Po uroczystej gali festiwalowej odbyły się warsztaty „Letni projekt filmowy Kręćmy film! – podsumowanie i plany”. W Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO z uczestnikami 8. edycji letniego projektu spotkali się Grzegorz Emanuel – opiekun artystyczny projektu i Ewa Magdziarz – koordynator projektu. Na warsztatach przeanalizowano uwagi dotyczące pracy ekipy na planie filmu „Urodziny”. W czasie spotkania zastanawiano się nad planami dotyczącymi filmu, który będzie realizowany w lipcu 2019 r. 
    7 czerwca 2019 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej odbyły się warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – od scenariusza do projektu filmowego”, które poprowadzili aktor i reżyser teatralny Grzegorz Emanuel - przewodniczący jury XVII Powiatowego Konkursu Filmowego w kategorii scenariusz filmowy oraz Ewa Magdziarz – organizator festiwalu i koordynator letnich projektów „Kręćmy film!”. Być może scenariusze z XVII Powiatowego Konkursu Filmowego zostaną wykorzystane do realizacji filmu w czasie 9. edycji letniego projektu „Kręćmy film!”.
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Ewa Żelazko, Eliza Ostrowska
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej, koordynator NHEF