W II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zostały wręczone dyplomy i nagrody uczestnikom XVIII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uroczystość, zaplanowana na 13 marca 2020 r., odbyła się w Pracowni Filmoteki Szkolnej dopiero 9 października ze względu na pandemię koronawirusa. W trakcie zajęć Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, działającego przy II LO i KDK, pani Anna Antyga - dyrektor szkoły i pani Ewa Magdziarz – opiekun MDKF-u, przekazały dyplomy i nagrody opiekunom uczniów ze szkół biorących udział w konkursie oraz uczniom i absolwentom II LO.


Powiatowy Konkurs Filmowy ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XVIII edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: praca filmowa/fotograficzna/fotokast, plakat oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na konkurs zgłoszono 40 prac wykonanych przez 47 uczniów z 13 szkół – 22 plakaty, 12 prac fotograficznych/filmowych/fotokastów oraz 6 scenariuszy. Szkoły, z których nadesłano prace, to: szkoły podstawowe z Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Orłowa Drewnianego, Rejowca; II LO i III LO w Lublinie, I SLO w Zamościu, LO Centrum Służb Mundurowych w Zamościu, ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W konkursie wzięły udział także szkoły z Krasnegostawu: SP nr 3, PSP nr 4, I LO i II LO.
Prace w kategorii praca fotograficzna/filmowa/fotokast oceniali: Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury), Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz Jerzy Rogalski - aktor. Plakaty oceniali: Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: Grzegorz Emanuel – aktor i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), Karol Jachymek – Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej oraz Ilona Kalamon – studentka KUL, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu.
Wyniki XVIII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną” zostały ogłoszone w czasie nauczania zdalnego w ramach Wirtualnego 4. Festiwalu „Kręćmy Film!”. 8 czerwca 2020 r. udostępniona została prezentacja ukazująca przedsięwzięcia filmowe realizowane przez MDKF „Iluzjon” oraz wyniki konkursu w trzech kategoriach.
I miejsce w kategorii praca filmowa/fotograficzna/fotokast otrzymały Ewa Japola z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej za film „Samolotem do raju” oraz Julia Bogusz Karolina Wiórko ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu za film „Zdrady”. I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęła Zofia Kędra z II LO w Krasnymstawie (scenariusz „Kwiaty”), natomiast I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły ex aequo uczennice z II LO w Krasnymstawie Aleksandra Węcławek (film „Green Book”) i Gabriela Gronkowska (film „Green Book”) oraz Aleksandra Roman ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Zmruż oczy”).
W ramach Wirtualnego 4. Festiwalu „Kręćmy Film!” 15 czerwca 2020 r. odbyła się premiera filmu „Plaga” zrealizowanego przez MDKF „Iluzjon” w trakcie 9. letniego projektu „Kręćmy  film!” w lipcu 2019 r. Opiekunem artystycznym projektu „Kręćmy film!” i reżyserem filmu był aktor Grzegorz Emanuel, koordynatorem była Ewa Magdziarz - opiekun MDKF-u i lider Filmoteki Szkolnej. W projekcie wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie, z liceów w Krasnymstawie i Zamościu oraz studenci z Warszawy i Lublina. Autorami scenariusza byli Grzegorz Emanuel i Zofia Kędra. Film porusza współczesne problemy oraz przedstawia relacje młodzieży z dorosłymi. Nie brakuje w nim tajemnic i niezwykłych zwrotów akcji. W główne role wcieliły się Adrianna Dras i Sara Gontaro Bazalar. Matkę głównej bohaterki zagrała p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Operatorem był Karol Sawczuk – absolwent II LO, który w projekcie wziął udział po raz ósmy. W zespole filmowym pracowali także: Kinga Żelisko, Zofia Kędra, Wiktoria Stasieczek, Agata Drozd, Oliwia Jaroszyńska, Zuzanna Kołyga, Filip Rybczyński, Andrzej Szałaj, Marcin Rudzki, Mateusz Liśkiewicz, Paweł Kurek, Jacek Mąka, Dominik Marciniec i Błażej Mazurek.
Film „Plaga” dostępny [na:]
Sponsorzy festiwalu, konkursu i projektu filmowego oraz osoby i instytucje wspierające to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Krasnostawski Dom Kultury, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie, Czasopismo Artystyczne „Nestor” oraz sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki.
Popularyzowanie edukacji filmowej w czasie pandemii jest zadaniem nowym, ale również kreatywnym. Mimo trudnej sytuacji udało się zakończyć online rozpoczęte przedsięwzięcia filmowe. Nowy rok szkolny jest także pełen nieoczekiwanych wyzwań, jednak społeczność „Norwida” udowodniła, że świetnie radzi sobie w każdej sytuacji.
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Bartłomiej Dąbrowski, Kacper Rogowski
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej